Inclusie en diversiteit

De stad Kortrijk werkt aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

De stad Kortrijk wil dat iedereen deelneemt aan de samenleving. Jong, oud, man, vrouw, met of zonder beperking, in Kortrijk geboren of pas sinds kort een inwoner van onze stad: de stad Kortrijk wil dat iedereen zich welkom voelt.

  • We bouwen aan een integratie- en diversiteitsbeleid.
  • We streven naar een correcte beeldvorming over (super)diversiteit.
  • De stad Kortrijk werkt aan activiteiten en campagnes die mensen kansen geven en mensen bij elkaar brengen. Zodat alle mensen in Kortrijk samen werken aan een stad waar het fijn is om te wonen.
  • We maken onze stad toegankelijk voor iedereen. Kinderen en gezinnen, ouderen, personen met een beperking, laaggeletterden en anderstaligen, enz., iedereen moet zich goed voelen in de stad.
  • Samen met de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Ouderenadviesraad willen we bestaande drempels wegwerken.

Plan samenleven

Meldpunten