LGBTI+ in Kortrijk

Heb je ideeën om van Kortrijk een meer LGBTI+ vriendelijke stad te maken?

Vul dit formulier in.

 

Waar kan je terecht voor meer informatie of een luisterend oor?

Çavaria

De Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties.

Casa Rosa

Het Oost-Vlaams Regenbooghuis en de koepelorganisatie van de verenigingen voor holebi’s en transgender personen in Oost- en West-Vlaanderen.

Transgender Infopunt (TIP)

De plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Het TIP biedt een luisterend oor bij vragen rond identiteit, gezin, werk, school, transgenderzorg, discriminatie en nog veel meer. De medewerkers zijn gratis en anoniem bereikbaar via contact@transgenderinfo.be of 0800 96 316.

Intersekse Vlaanderen

De belangenvereniging voor personen geboren met een intersekse variatie. De organisatie ijvert voor het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse variatie alsook het bevorderen van de zichtbaarheid van onze mensen in de maatschappij.

Lumi

De opvang- en luisterlijn voor iedereen met vragen over gender- en seksuele diversiteit.  De vrijwilligers luisteren anoniem en gratis via chat, mail of telefonisch. Op www.lumi.be vind je heel wat informatie over gender, seksuele oriëntatie, welzijn, discriminatie en andere thema’s.

KLIQ

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij hen terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTQIA+ thema.

ZIZO

Het online LGBTQIA+ magazine van çavaria. ZIZO brengt artikels over holebi's, queers, trans en intersekse personen.

Ervaar je discriminatie omwille van je genderidentiteit of seksuele voorkeur?

In onze stad is er geen plaats voor discriminatie. Wie slachtoffer of getuige is van discriminatie kan dit melden.

Overzicht van instanties waar je terecht kan om melding te maken

Zit je met vragen rond dit onderwerp? Opvang- en infolijn Lumi biedt specifiek een luisterend oor voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Naast informatie aanvragen kan je er ook verhaal kwijt: telefonisch, via chat of via mail. www.lumi.be/word-geholpen