Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad (OAR)

De Kortrijkse Ouderenadviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Kortrijkse seniorenverenigingen. 

De OAR geeft advies aan het stadsbestuur omtrent alle kwesties die Kortrijkse senioren aanbelangen. De adviesraad ondersteunt waar mogelijk de samenwerking en de coördinatie van alle Kortrijkse initiatieven die voor en door de ouderen genomen worden.

Meer weten over de visie en doelstellingen van de OAR?

 Lees het memorandum 2024-2030 

Info via teamregie@kortrijk.be

 

Carl Devos

SENIORENONTMOETING

Jaarlijks organiseert de Stedelijke Ouderen Adviesraad met samenwerking van Stad Kortrijk een seniorenontmoeting voor alle Kortrijkse senioren. Er wordt steeds een thema uitgekozen waarrond een expert een lezing voorziet. Alle Kortrijkzanen van 60 jaar en ouder zijn op dit gratis evenement dan welkom om mee te luisteren en na te praten bij een drankje. 

Dit jaar gaat dit door op zaterdag 14 september om 10 uur in de Streuvels Aula van de campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk.  

Het thema is " IS NIET KIEZEN VERLIEZEN?" met politicoloog Carl Devos 

In oktober zijn er de lokale en provinciale verkiezingen. Voor het eerst worden we daarvoor niet 'opgeroepen' zoals bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen, maar worden we erop 'uitgenodigd'.
Bij deze overgang van stemplicht naar stemrecht leek het ons een goed idee om onze algemene vergadering te wijden aan wat de democratie voor ons, Kortrijkse senioren, betekent. Of het de moeite loont om ons daarvoor op een zondag nog te verplaatsen?

Schrijf je in voor ontmoetingsavond van 14 september

Er is een Vlaamse Gebarentaal- tolk aanwezig, meer info over toegankelijkheid kan je hier terugvinden via deze link