Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad (OAR)

De Kortrijkse Ouderenadviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Kortrijkse seniorenverenigingen. Momenteel zijn dit een 23-tal erkende actieve organisaties.

De OAR geeft advies aan het stadsbestuur omtrent alle kwesties die Kortrijkse senioren aanbelangen. De adviesraad ondersteunt waar mogelijk de samenwerking en de coördinatie van alle Kortrijkse initiatieven die voor en door de ouderen genomen worden.

 

OPEN ALGEMENE VERGADERING

Jaarlijks organiseert de Stedelijke Ouderen Adviesraad een Open Algemene Vergadering. Er wordt steeds een thema uitgekozen waarrond een expert een lezing voorziet. Alle Kortrijkzanen van 60 jaar en ouder zijn meer dan welkom om mee te luisteren. 

Schrijf alvast 17 oktober 2023 in jouw agenda. Meer informatie en een link ter inschrijving volgt nog. 

De gevraagde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in functie van de Algemene Vergadering, nadien worden deze verwijderd. 

 

Meer weten over de visie en doelstellingen van de OAR? 

Lees het memorandum 2018-2024

Info via teamregie@kortrijk.be