Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad (OAR)

De Kortrijkse Ouderenadviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Kortrijkse seniorenverenigingen. Momenteel zijn dit een 23-tal erkende actieve organisaties.

De OAR geeft advies aan het stadsbestuur omtrent alle kwesties die Kortrijkse senioren aanbelangen. De adviesraad ondersteunt waar mogelijk de samenwerking en de coördinatie van alle Kortrijkse initiatieven die voor en door de ouderen genomen worden.

 

SENIORENONTMOETING

Jaarlijks organiseert de Stedelijke Ouderen Adviesraad met samenwerking van Stad Kortrijk een seniorenontmoeting voor alle Kortrijkse senioren. Er wordt steeds een thema uitgekozen waarrond een expert een lezing voorziet. Alle Kortrijkzanen van 60 jaar en ouder zijn meer dan welkom om mee te luisteren en na te praten bij een koffie. Dit is een gratis evenement. 

U bent welkom op 17 oktober 2023 in OC Marke vanaf 14u voor de jaarlijkse seniorenontmoeting. 
Ditmaal komt Dr. Erna Claes spreken over bouwen aan jouw eigen geluk en hoe verbinden gelukkig maakt. 

"Geluk is verschillend voor ieder van ons én in veel aspecten toch ook weer gelijk voor iedereen. Het gaat er niet om, om je voortdurend “gelukkig te voelen” of hier en daar je eigen geluksmomentje te creëren. Het gaat wel om bewustzijn, een dagelijkse levenshouding én vaardigheden die je kunt ontwikkelen waarbij verschillende strategieën je helpen te bouwen aan een fundamenteel gevoel van levensvoldoening. In deze infosessie kijken we stap voor stap naar onderbouwde strategieën die bijdragen aan ons eigen geluk, alsook naar hoe verbinding gelukkig maakt. We vertalen dit naar concrete actiepunten om zo dagelijks ons welbevinden te bevorderen." 
Dr. Erna Claes - Dr. in de psychologie - expert trainer

Schrijf u in via deze link

Inschrijving seniorenontmoeting

De gevraagde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in functie van de Algemene Vergadering, nadien worden deze verwijderd. 

Meer weten over de visie en doelstellingen van de OAR?

 Lees het memorandum 2024-2030 

Info via teamregie@kortrijk.be