Taalbeleid

Taalbeleid is een onderdeel van ons diversiteit- en integratiebeleid.
We hebben samen met interne en externe partners het Actieplan Taal en Geletterdheid uitgewerkt. Het actieplan is in de eerste plaats een instrument om uitvoering te geven aan het beleid de komende jaren.

Nederlands is belangrijk voor wie zich thuis wil voelen in de stad. Taal brengt mensen samen. 

Er zijn in Kortrijk drie scholen voor volwassenen waar je Nederlands kan leren. CVO Miras, CVO Scala en LIGO. 
Om je in te schrijven neem dan contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering: https://integratie-inburgering.be/contactpunt-kortrijk

Je spreekt en begrijpt al een beetje Nederlands? Je wil je Nederlands oefenen? Je bent welkom bij Babbelplus.
Bij Babbelplus geven we geen lessen Nederlands. We oefenen door met elkaar te praten. Zo leer je Nederlands beter te begrijpen en te spreken.

Wil je een overzicht van alle plaatsen in Kortrijk waar je Nederlands kan oefenen? Kijk op www.ikdoemee.be

Ook in de bibliotheek is er een aanbod om je Nederlands te oefenen