Taalbeleid

Taalbeleid is een onderdeel van ons diversiteit- en integratiebeleid.
We hebben samen met interne en externe partners het Actieplan Taal en Geletterdheid uitgewerkt. Het actieplan is in de eerste plaats een instrument om uitvoering te geven aan het beleid de komende jaren.

Nederlands is belangrijk voor wie zich thuis wil voelen in de stad. Taal brengt mensen samen. Daarom wil de stad via verschillende projecten van Kortrijk een taalrijke omgeving maken.

Er zijn in Kortrijk drie scholen voor volwassenen waar je Nederlands kan leren. CVO Miras, CVO Scala en Open School voor Volwassenen. 
Om je in te schrijven neem contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering: https://integratie-inburgering.be/contactpunt-kortrijk

Wil je je Nederlands buiten de cursus oefenen met andere anderstaligen? Je kan het in een  praattafel doen. Zo kan je informeel leren en meer Nederlands oefenen.

In de bibliotheek kan je Nederlands te leren: https://www2.kortrijk.be/bibliotheek/collectie/taalpunt