Subsidie voor de erkende Kortrijkse verenigingen voor personen met een handicap

Omschrijving

De erkende verenigingen voor personen met een handicap kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Erkend zijn als Kortrijkse subsidieerbare vereniging. Bij de beleidsmedewerker toegankelijkheid een verslag indienen over de werking van de vereniging het voorbije jaar.

Aanvragen

Wie?

Elke erkende subsidieerbare vereniging die werkt voor/met personen met een handicap kan een subsidie aanvragen.

Wanneer?

Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Stedelijke Adviesraad Personen met een handicap (februari) worden de aanvraagformulieren verdeeld. De formulieren moeten terugbezorgd worden tegen 31 maart aan de toegankelijkheidsambtenaar (team Welzijn).

Hoe?

Op het aanvraagformulier geeft de vereniging een overzicht van de werking van de vereniging het voorbije jaar.

Verder verloop?

De medewerker Toegankelijkheid maakt op basis van de verslagen die de verenigingen insturen, een ontwerp van subsidiëring op. Dit wordt ter advies voorgelegd aan het dagelijkse bestuur van de SAPH. Het definitieve voorstel wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Bedrag

De vereniging kan kiezen tussen 2 mogelijkheden:

  • Het forfaitsubsidiebedrag:

Dit betekent dat de vereniging een chronologisch overzicht geeft van de activiteiten het voorbije jaar. Ze ontvangt daarvoor een vaste forfaitsubsidie dat varieert tussen 158 en 314 euro (afhankelijk van het aantal ingediende dossier).

  • Het puntensysteem:

Dit betekent dat de vereniging een uitgebreid verslag met bewijsstukken indient van de activiteit die ze het voorbije jaar ontplooide. Via een puntensysteem wordt de subsidie berekend. Deze subsidie is minimum gelijk aan de forfaitsubsidie, maar kan naargelang de omvang van de werking ook hoger zijn.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in na de goedkeuring in het College van Burgemeester en Schepenen.

Reglement

Bekijk het subsidiereglement