Raad Intercultureel Samenleven

De Raad Intercultureel Samenleven Kortrijk (RIS) is de raad voor alle burgers, zelforganisaties en het professionele werkveld die in Kortrijk en zijn deelgemeenten actief zijn rond de integratie van burgers met migratieachtergrond en het minderhedenbeleid. De RIS geeft op een onafhankelijke manier advies aan het stadsbestuur en beleidsmakers op vlak van welzijn, samenleven, werk,onderwijs,

vrije tijd, gezondheid, huisvesting.

De Raad Intercultureel Samenleven neemt tevens de taak op zich om het integratiebeleid van de stad en de uitvoering ervan mee te adviseren.

Burgers met migratieachtergrond kunnen met allerhande thema’s terecht bij deze raad. Via open fora, de werkgroep zelforganisaties en specifieke

tijdelijke werkgroepen wil de Integratieraad luisteren naar de stem van de mensen.

De RIS maakt samenwerking tussen organisaties mogelijk (afstemming tussen verschillende organisaties en activiteiten).

Er kunnen gezamenlijke activiteiten groeien uit de schoot van deze raad.

De RIS geeft informatie en ondersteuning aan bestaande zelforganisaties of aan mensen die er een willen opstarten.

De RIS communiceert met de Kortrijkse bevolking over haar eigen initiatieven, nieuwe projecten, campagnes, hete hangijzers.