Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk

Met de jaarlijkse projectoproep 'Toegankelijk Kortrijk' willen we Kortrijkse organisaties, verenigingen en voorzieningen aanmoedigen om toegankelijkheid op een creatieve manier te helpen realiseren. 

De stad ondersteunt de uitvoering  van projecten die de toegankelijkheid voor personen met een beperking in Kortrijk verbeteren. Dit kan zowel voor projecten die de toegankelijkheid in materiële zin verhogen (infrastructuur, aanpassingen aan gebouwen, hulpmiddelen, productontwikkeling) als in immateriële zin (positieve beeldvorming, activiteiten, vrijetijdsbeurs voor personen met een beperking, experimenten rond sportaanbod voor personen met een mentale handicap,…).

 

Het project :

1.  is een niet-commercieel project van algemeen belang 

2. is daadwerkelijk afgestemd op de behoeften van de doelgroep personen met  een beperking

3. bevordert de integrale toegankelijkheid op minimum één levensdomein

4. gaat uit van SMART- doelstellingen = specifiek – meetbaar – acceptabel – realistisch en tijdsgebonden

5. schakelt mensen met een beperking in bij de voorbereidingsfase

6. moet uitvoerbaar zijn/positief geadviseerd worden door bevoegde diensten indien deze gaan over aanpassingen openbaar domein/infrastructuur  

7. heeft operationele uitvoering in Kortrijk

8. is vernieuwend (ook voor de organisatie de het projectvoorstel indient), van algemeen nut en duurzaam

 

We geven de voorkeur aan projecten die uitgewerkt worden in een origineel en nuttig partnerschap (bvb. samenwerking tussen verschillende verenigingen, privésector en onderwijs, …) of sectoroverschrijdende projecten (samenwerking tussen bvb. sector voor personen met een mentale beperking en doven). 

Een goedgekeurd project kan tot 10 000 euro subsidie verkrijgen. Benieuwd naar een goed voorbeeld van enkele projecten? Neem een kijkje op de website van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap!

De aanvraag voor de projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk kan ingediend worden via teamregie@kortrijk.bedeadline  31 maart, van het lopende jaar.

Aanvraag projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk

Voorbeelden