Subsidies ouderenverenigingen

Omschrijving

Jaarlijks wordt door het Stadsbestuur een toelage verstrekt aan de erkende Kortrijkse ouderenverenigingen die aangesloten zijn bij de Ouderenadviesraad (OAR), voor hun werking van het voorgaande jaar en volgens bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door de OAR (ouderenadviesraad) van Kortrijk.
  • de vereniging moet geleid worden door een bestuur. De Voorzitter en Secretaris mogen niet op hetzelfde adres wonen, noch familie van elkaar zijn.
  • Iedere vereniging moet beschikken over een financiële rekening die op naam van de vereniging zelf staat. De toelage wordt uitgekeerd door overschrijving op deze rekening.

Aanvragen

Wie?
De erkende ouderenverenigingen, erkend door de OAR in Kortrijk, kunnen de toelage aanvragen.

Hoe?

  • Het in te vullen formulier wordt uiterlijk tegen 31 januari verdeeld naar de erkende ouderenverenigingen. U kan de formulieren ook opvragen via nelle.dierynck@kortrijk.be
  • Uiterlijk op 31 maart dient de ouderenvereniging de aanvraag in bij de Dienst Regie, Stadhuis Kortrijk, Papenstraat, 1e verdieping, ten aanzien van Nelle Dierynck (regie ouderen). 

Bedrag 

De subsidie wordt berekend op basis van :

  • Een Forfait voor algemene werking
  • Aantal leden
  • Werking - op basis van punten (soort en frequentie)
  • Bijkomende toelage op basis van gedefinieerde lijst.

Uitbetaling

De uitbetaling van de toelages gebeurt jaarlijks in juni. 

Reglement

Het reglement ter erkenning en reglement betreffende de toelage is op te vragen via nelle.dierynck@kortrijk.be