Levensbeschouwingen zijn een waardevol onderdeel van de Kortrijkse samenleving en spelen een belangrijke rol in het leven van veel Kortrijkzanen. Levensbeschouwingen dragen ook bij aan de vorming van een samenleving waarin de fundamentele democratische rechten, vrijheden en waarden de grondslag vormen, met respect voor elkaars religieuze en filosofische overtuiging.

Deze diversiteit betekent een grote rijkdom voor de Kortrijkse samenleving.

Interlevensbeschouwelijke initiatieven