Kortrijk aan culturen (KRAC)

KRAC is al 26 jaar actief en bestaat uit een groep mensen met diverse nationaliteiten, die hun leven, familie en werk, hier in Kortrijk hebben gevonden.

KRAC is een cultureel project dat bloeit door samenwerking en een sterke formule heeft. Door het samenbrengen van diverse perspectieven en het groepsgevoel wordt een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd. 
Deze aanpak bevordert interculturele uitwisselingen en biedt talrijke kansen om elkaar op diverse manieren beter te leren kennen. 
We organiseren verschillende culturele projecten in Kortrijk, waardoor onze gemeenschap nog levendiger wordt.

Zin om mee te werken? 
Wil je deel uitmaken van de groep KortRIJK aan Culturen? Meer info?     
Contacteer Cathérine Dupont per Mail  of bel 0473 86 28 22