European Disability Card (EDC)

Wat is EDC?  

De European Disability Card is een gratis kaart die:  

  • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, toeristische attracties, sportcentra,…);  
  • een aantal voordelen in die domeinen biedt.  

Waar is de EDC geldig?  

  • De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.  
  • Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst terugvindt van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.  

Hoe vraag je de kaart aan?  

U kunt de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap: 

De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat.  

Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor de European Disability Card voor personen met een handicap of voor hun wettelijke vertegenwoordiger. De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie bij wie u een dossier hebt : 

Meer info over het project?
European Disability Card

En in Kortrijk?

Overzicht van vrije tijdsorganisaties