Groen

Kortrijk beheert ongeveer 220 ha groen. In het (ver)stedelijk(te) gebied is dit verspreid over parken, begraafplaatsen, plantsoenen en laanbeplantingen in de woonwijken. In het landelijk gebied is het Stadsgroen Marionetten ongetwijfeld de grootste groene long.

Er is een nulgebruik van bestrijdingsmiddelen op openbaar domein. Meer informatie om ook bij jou thuis het gebruik van sproeistoffen te beperken vind je op de website van 'zonder is gezonder'.

Inspraak