Onderhoud kleine landschapselementen

Omschrijving

Het stadsbestuur van Kortrijk voorziet, in de uitvoering van haar Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), een premie voor het onderhoud van kleine landschapselementen (K.L.E.) om de eigenheid van het landelijk gebied te behouden. 

Voorwaarden

De gronden die in aanmerking komen voor deze premies moeten gelegen zijn in

  • de landelijke ruimte van het grondgebied van Kortrijk
  • de in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) aangeduide ecologisch relevante entiteiten voor natuurontwikkeling

De premie richt zich tot :  

  • de landbouwers maw personen die aan land-en tuinbouwtelling onderworpen zijn.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in

Bedrag

De premie voor :

  • het onderhoud van KLE is afhankelijk van het soort haag/boom met een onderhoudssnoei voor hagen met een lengte van minimum 50 m.

Reglement

Raadpleeg het reglement