Premie - Aanleg en onderhoud kleine landschapselementen

Omschrijving

Het stadsbestuur van Kortrijk voorziet, in de uitvoering van haar Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), een premie voor de aanplant, de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen (K.L.E.) om de eigenheid van het landelijk gebied te behouden. De premie wordt eveneens verleend bij de aankoop van plantpakketten en de aanleg van veedrinkpoelen.

Voorwaarden

De gronden die in aanmerking komen voor deze premies moeten gelegen zijn in

 • de landelijke ruimte van het grondgebied van Kortrijk
 • de in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) aangeduide ecologisch relevante entiteiten voor natuurontwikkeling

De premie richt zich tot :  

wat betreft de aanplant en/of aanleg van het K.L.E.

 • de landbouw-en industriële bedrijven waarvan gronden gelegen zijn in de stad Kortrijk
 • particulieren waarvan de gronden gelegen zijn in hogervermelde gebieden en waarvan het kadastraal inkomen van de woning kleiner of gelijk is aan 743,68 euro.

wat betreft het onderhoud van de K.L.E. 

 • de landbouwers maw personenen die aan land-en tuinbouwtelling onderworpen zijn.

wat betreft de aankoop van de plantpakketten

 • stad Kortrijk koopt de pakketten aan die daarna tegen kostprijs ter beschikking gesteld worden van de aanvrager of aanplanter
 • maximum 5 pakketten per aanvrager / jaar
 • de aanvrager dient de bestelling van de plantpakketten voor de voorjaarsbeplanting uiterlijk vóór 31 januari en uiterlijk vóór 31 augustus voor de pakketten van de najaarsbeplanting te plaatsen bij de bevoegde stedelijke dienst.

wat betreft aanleg van veedrinkpoelen

 • de poel moet min. 25m² zijn

Aanvragen

door het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier

Bedrag

de premie voor :

 • de aankoop van de plantenpakketten bedraagt het bedrag van de aankoopprijs per pakket (betaald bij de afhaling) verminderd met 5 euro/pakket
 • de aanleg van de veedrinkpoelen bedraagt 75 euro per poel vanaf 25m² tot 50m² en 150 euro per poel groter dan 50m²
 • het onderhoud is afhankelijk van het soort haag/boom met een onderhoudssnoei voor hagen met een lengte van minimum 50 m.

Reglement

gemeentelijk_reglement_kle