Vergunningen en wetgeving

Om de impact van activiteiten op het leefmilieu in kaart te brengen en in de hand te houden werden wetten en afspraken vastgelegd. Zo moeten bedrijven en mensen zich aan voorwaarden houden en het leefmilieu beschermen. En zo zijn bepaalde activiteiten vergunningsplichtig. 

Milieuvergunningen

Ondernemers die een fabriek, werkplaats of machines, installaties of toestellen in gebruik nemen, veranderen of oprichten moeten aan de overheid een milieuvergunning voor hun activiteiten vragen.

De Vlarebo wetgeving (Bodemattesten, bodemsanering en risicogronden)

Het bodemsaneringsdecreet wil bodemverontreiniging voorkomen én vervuilde bodems verantwoord saneren. Jij of je notaris hebben er concreet mee te maken als je een grond of gebouw wil aankopen of verkopen. Dan beschermt het bodemattest je tegen het kopen van verontreinigde grond.

Vergunning op handelsvestigingen

Bedrijven en grote handelszaken hebben ook hun effect op de socio-economische omgeving. Deze zijn dan ook onderworpen aan een 'socio-economische vergunning'.

Vergunning voor opslag feestvuurwerk

Kleinhandelaars die feestvuurwerk willen verkopen en dus een beperkte voorraad opslaan, moeten voor deze opslag een vergunning aanvragen. De opslagplaats moet aan voorwaarden voldoen en de verkoper houdt zich aan de maximale hoeveelheid vergund vuurwerk. De vergunning voor feestvuurwerk wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

Vergunning voor gebruik van ioniserende straling

Instellingen (meestal onderzoeksinstellingen of ziekenhuizen) die gebruik willen maken van ioniserende stralingen, vragen een vergunning aan bij het FANC: het federaal agentschap voor nucleaire controle. Kies op de site van het FANC eerst het profiel (radiologie, tandheelkunde of dierengeneeskunde). Daar vind je de specifieke aanvraagdocumenten en wetgeving onder 'samenvatting van de reglementaire verplichtingen'.  Het schepencollege formuleert een advies over deze aanvragen naar het FANC.

Natuurvergunningen 

Wil je een wijziging in vegetatie of aan kleine landschapselementen aanbrengen in een gebied dat ecologisch waardevol kan zijn (zoals agrarisch gebied, groengebied, valleigebied, bosgebied,...)? Dan kan het zijn dat je daarvoor een natuurvergunning moet aanvragen.

Vergunning voor een geveltuintje

Een tegel uit de stoep halen en er een klimroos of passievrucht in planten kan de straat prachtig opfleuren. Om na te gaan of de stoep daardoor niet té smal wordt, moet je voor de aanleg van een geveltuintje een vergunning aanvragen.