Vergroen en bebloem

Omschrijving

Kortrijk heeft een sterk verstedelijkt centrum, maar dat wil niet zeggen dat groen en bloemen er geen prominente plaats hebben. Leefmilieu Kortrijk onderhoudt parken en pleinen groen en fleurig.

Maar ook jij als inwoner kan mee zorgen voor een minder stenige omgeving. En de directie Leefmilieu wil jou daarin ondersteunen. Leefmilieu Kortrijk stelt, binnen de beschikbare budgetten, subsidies ter beschikking voor duurzame acties die de stad groener en fleuriger maken.

Voorwaarden

Acties komen in aanmerking voor de subsidie als ze:

1. de buurt groener en fleuriger maken

2. buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners hierbij betrekken

3. duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken,...

Aanvragen

Aanvragen premie

Bedrag

Afhankelijk van de beoordeling van de verschillende criteria, zoals aangegeven in het subsidiereglement bedraagt de premie tussen €100 en €2500.

Reglement 

Subsidiereglement

Meer info

Folder