Premie - herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal

Omschrijving

Wie kiest voor 'katoen' voor luiers of incontinentiemateriaal, voorkomt veel moeilijk te verwerken restafval. Daarom beloont Kortrijk inwoners die investeren in herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal, met een aankooppremie. Ook wie herbruikbare luiers huurt, kan eventueel een premie krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wie een baby in huis heeft, hoef je niet te overtuigen: de huisvuilzak weegt door al die luiers. Uit cijfers van OVAM blijkt dat gemiddeld 8,5%, of voor Kortrijk jaarlijks ongeveer 980 ton wegwerpluiers in het restafval terechtkomen.

Toch kan het anders. Herbruikbare luiers worden steeds gebruiksvriendelijker. Ze vormen een volwaardig en duurzaam alternatief voor de wegwerpluier. Een groeiend aantal ouders maakt gebruik van deze herbruikbare luiers. Zo vermijden ze een pak restafval. Per kind gaat het voor de volledige luierperiode om ongeveer 1,1 ton.

Voorwaarden

De premie voor herbruikbare luiers

  • kan je eenmaal aanvragen per kind jonger dan 3 jaar
  • wonend in Kortrijk
  • de aankoop of huurkost bedraagt minstens € 150

De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

Aanvragen

Dien volgende documenten in:

Klik en regel snel

Wat heb je nodig bij je aanvraag?

  • identiteitskaart
  • bankkaart
  • factuur

Bedrag

  • De premie bedraagt 50% van de investering,
  • met een maximum van € 100

Reglement

Reglement herbruikbare luiers

Alles over afval