Premie - herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal

Omschrijving

Wie kiest voor 'katoen' voor luiers of incontinentiemateriaal voorkomt veel moeilijk te verwerken restafval. Daarom moedigt Kortrijk inwoners die investeren in herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal, aan met een aankooppremie. Ook het huren van herbruikbare luiers komt in aanmerking voor een premie mits voldaan aan de voorwaarden.

Wie een baby in huis heeft hoef je niet te overtuigen: de huisvuilzak wéégt door al die luiers. Uit cijfers van de OVAM blijkt dat gemiddeld 8,5%, of voor Kortrijk jaarlijks om en bij de 980 ton wegwerpluiers in het restafval terechtkomen.

Toch kan het ook anders. Herbruikbare luiers worden steeds gebruiksvriendelijker en vormen een volwaardig en duurzaam alternatief voor de wegwerpluier. Een groeiend aantal ouders maakt gebruik van deze herbruikbare luiers en vermijden op die manier een pak restafval. Per kind gaat het voor de volledige luierperiode om ongeveer 1,1 ton.

Voorwaarden

De premie voor herbruikbare luiers

 • kan eenmaal aangevraagd worden per kind jonger dan 3 jaar
 • wonend in Kortrijk
 • de aankoop/ huurkost bedraagt minimaal €150

De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

 • kan eenmaal per zelfstandig in Kortrijk wonende persoon aangevraagd worden
 • de aankoop bedraagt minimaal €150
 • daarnaast zijn ook gratis huisvuilzakken mogelijk, hier vind je verdere info

Aanvragen

Door indienen van :

Klik en regel snel

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • factuur

Bedrag

 • De premie bedraagt 50% van de investering,
 • met een maximum van €100

Reglement

Reglement herbruikbare luiers

Alles over afval