Groenbemesters

Omschrijving

Het inzaaien van groenbemesters verhoogt de grondkwaliteit op natuurlijke wijze. Het voorkomt bodemerosie, verbetert de structuur van de grond en verhoogt het humusgehalte.

Voorwaarden 

 De premie voor het inzaaien van groenbemesters kan jaarlijks worden toegekend:

  • aan landbouwers met landbouwgronden gelegen op grondgebied Kortrijk;
  • voor maximum 1/5 van het totale cultuuroppervlak op grondgebied Kortrijk.

De groenbemester moet steeds bestaan uit een mengsel van tenminste twee gewassen. Mengsels van groenbemesters stimuleren de biodiversiteit, waardoor tegelijk de bodemvruchtbaarheid verbetert. Mengsels van tenminste twee gewassen staan opgesomd op de lijst van het departement Landbouw & Visserij (zie Fiche). Op deze jaarlijks aangepaste lijst wordt tevens de minimale zaaidichtheid of de hoeveelheid per hectare akkerland meegegeven.

Aanvraagprocedure

Door indienen van het aanvraagformulier vóór 31 januari, vergezeld van:

  • een kopie van de verzamelaanvraag;
  • een luchtfoto of plan met alle percelen die op grondgebied Kortrijk met groenbemesters werden ingezaaid, inclusief de oppervlakte per perceel;
  • een kopie van de factuur van de groenbemesters voor de aangegeven percelen op grondgebied Kortrijk.
Kosten

De subsidie bedraagt € 25,00 per hectare ingezaaid met groenbemesters.