Minaraad

Het milieubeleid in Kortrijk wordt deskundig en onafhankelijk geadviseerd door de minaraad (milieu- en natuurraad). De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties. Ook beroepsgroepen of beroepsorganisaties kunnen zich erin laten vertegenwoordigen.

De minaraad komt één keer per een of twee maanden samen. Alle inwoners zijn welkom op deze vergaderingen. Tweemaal per jaar wordt er bovendien een expliciet open minaraad gehouden waar een milieuthema aan bod komt en waar de inwoners rechtstreeks het woord kunnen nemen.