Wonen

Premies bouwen

Inwoners met renovatieplannen kunnen terecht bij de renovatiebegeleiders van de stad.

Renovatiebegeleiding

Als je aan het verbouwen bent, kan je met je vragen bij het voorbereiden of uitvoeren van jouw plannen terecht bij de renovatiebegeleider die je vrijblijvend advies zal geven.

Vlaamse Energielening

Je kan een goedkope of zelfs renteloze lening afsluiten voor energiebesparende werken.

Inname openbaar domein

Vraag je toelating inname openbaar domein/gemeentelijke parkeerkaart tijdig digitaal aan.

Huren / verhuren

(Ver)huurproblemen

Waar kan je terecht bij (ver)huurproblemen.

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.

Huursubsidie door Vlaamse Overheid

U zou graag een goede, aangepaste woning huren, maar uw budget laat dat niet toe ?

Sterrenkot

Als een kamerwoning aan alle eisen voldoet, reiken we naargelang de woonkwaliteit of extra troeven van het pand, "sterren" toe.

Sociale huisvesting in Kortrijk

Als huren op de private markt voor jou te duur is, dan kan een sociale woning een oplossing zijn.

Bouwvergunningen

Stedenbouwkundige vergunning of melding

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig.

Verkavelingsvergunning

hiermee wordt het verdelen van een grond in twee of meer kavels bedoeld.

Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest is een document dat, op basis van een plan, aangeeft of een project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Vastgoedinfo en splitsing

welke gegevens zijn er nodig bij vervreemding of wijziging van een perceel?

Stedenbouwkundig advies en controle

Wat bij vragen over bouwplannen, voorschriften,...

Stedenbouwkundige verordeningen

Waar zijn welke verordeningen van toepassing. Wanneer is een woningtypetoets van toepassing?

Verhuizen

Adreswijziging - Belg

Wat te doen als je in Kortrijk komt wonen of jouw hoofdverblijfplaats binnen Kortrijk wijzigt.

Kortrijk woonstad

Kortrijk heeft alles in huis!

De stad lanceerde de wooncampagne “Alles in huis”. Daarmee willen we zowel de inwoners van de stad als de ruimere regio wijzen op het feit dat we als stad heel wat te bieden hebben. Ook de nieuwe premies en gratis renovatiebegeleiding tonen dat we van alle markten thuis zijn om jou zoveel mogelijk woonkwaliteit te bieden.

Kortrijk woonstad

De stad is volop in ontwikkeling en is nooit af.

Leiestraat 21
8500
Kortrijk
056 27 84 00
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven