Diversiteit

De stad Kortrijk werkt aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

De stad Kortrijk wil dat iedereen deelneemt aan de samenleving! Jong, oud, man, vrouw, met of zonder handicap, in Kortrijk geboren of pas sinds kort een inwoner van onze stad: de stad Kortrijk wil dat iedereen zich welkom voelt. Daarbij heeft de stad veel aandacht voor taal, onderwijs en voor ontmoeting.

Wat doet de Dienst Diversiteit?

Samenleven met heel verschillende mensen is niet altijd vanzelfsprekend. De Dienst Diversiteit van de stad Kortrijk werkt aan activiteiten en campagnes die mensen kansen geven en mensen bij elkaar brengen. Zodat alle mensen in Kortrijk samen werken aan een stad waar het fijn is om te wonen.

We stellen mee het integratiebeleid op en voeren een onthaal -en inburgeringsbeleid. We ondersteunen de Raad Intercultureel Samenleven. Daarnaast werken we aan beeldvorming over diversiteit. Ten slotte overleggen we ook met andere stadsdiensten, met instellingen zoals het OCMW, Huis van het Nederlands, scholen en met zelforganisaties. Integratie komt eveneens aan bod in Onderwijsopbouwwerk en Gelijkekansen. Hoe we dit alles doen, verneem je hieronder.

Daarnaast werken we samen rond toegankelijkheid voor iedereen: zowel voor mensen met een bepaalde handicap, minder mobiele ouderen of anderstaligen zijn nog heel wat drempels weg te werken. Samen met de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap en de OuderenAdviesraad werken we aan integrale toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte en dienstverlening.

Doortrekkersterrein woonwagenbewoners

Woonwagenbewoners die een tijdelijke verblijfplaats zoeken in Kortrijk kunnen daarvoor terecht op het doortrekkersterrein.

Wegwijs anderstalige nieuwe inwoners

Anderstaligen die nieuw zijn in Kortrijk worden via een gepast aanbod wegwijs gemaakt in de stad. Daarbij is er aandacht voor de dienstverlening én de geschiedenis van de stad.

Participatie

De stad Kortrijk wil dat iedereen deelneemt aan de samenleving. Verenigingen die werken aan deze participatie krijgen een extra ondersteuning door de stad.

Non-discriminatie

De Stad werkt aan een omgeving waar elke vorm van discriminatie wordt aangepakt.

Stimuleren taalomgeving

Taal is belangrijk voor wie zich thuis wil voelen in de stad. Taal brengt mensen samen. Taal mag geen drempel zijn om te leren, werken, communiceren,... Daarom wil de stad via verschillende projecten van Kortrijk een taalrijke omgeving maken.

Samenleven in diversiteit

Samenleven met heel verschillende mensen is niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit de stad werken we aan activiteiten en campagnes die mensen kansen geven en mensen bij elkaar brengen. Zodat alle mensen in Kortrijk samen werken aan een stad waar het fijn is om te wonen.

Kinderen en jongeren & vrije tijd

De stad wil alle burgers betrekken bij de samenleving en heeft daarbij extra aandacht voor de vrije tijdsbesteding van kinderen en jongeren van verschillende achtergronden.

Toegankelijke dienstverlening

Een stad met een diversiteit aan burgers vraagt een dienstverlening en aanbod die voldoende is afgestemd op die diversiteit, zodat ieder zijn weg én goesting vindt in het aanbod. Daarom worden diensten gestimuleerd om in hun dienstverlening rekening te houden met diversiteit.

Stimuleren leeromgeving

Kinderen, jongeren en volwassenen moeten gestimuleerd om bij te leren, en scholen moeten versterkt worden in het omgaan met diversiteit en de uitdagingen die deze diversiteit met zich mee brengt. Door de communicatie tussen de school, de leerkrachten, de directie en de ouders versterken hoopt de stad de participatie van ouders en jongeren/kinderen aan het onderwijs te verhogen.

Diversiteit op de werkvloer

Een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit: afkomst of een handicap zijn minder belangrijk dan goed kunnen functioneren in je job.