Het burgerbudget is een budget dat de stad ter beschikking stelt van de inwoners van Kortrijk om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren.  Heb je een fantastisch idee voor onze stad? Dan kan het burgerbudget het duwtje in de rug zijn dat je nodig hebt! Het burgerbudget is er voor elke inwoner van Kortrijk die zelf de handen uit de mouwen wil steken om onze stad leefbaarder of aantrekkelijker wil maken.

De indienperiode is afgelopen sinds 17/02/2022. Nieuwe projecten indienen, kan niet meer. Maar niet getreurd, volgend jaar een nieuwe kans!

Bekijk alle projectvoorstellen

Lees het reglement

Wie kan een aanvraag indienen om het burgerbudget te verkrijgen?

Voor het burgerbudget komen alle inwoners van Kortrijk ouder dan 16 jaar in aanmerking. Het burgerbudget kan enkel aangevraagd worden in groep. Die groep aanvragers telt minimum 4 personen waarvan 1 van de aanvragers ouder dan 18 jaar is. De aanvragers moeten elk op een verschillende plaats gedomicilieerd zijn.

Wat zijn de voorwaarden om het burgerbudget te verkrijgen?

Om een aanvraag voor het burgerbudget te kunnen indienen moet je voorstel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Enkel activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied Kortrijk komen in aanmerking
  • Enkel niet-commerciële, onbaatzuchtige activiteiten van algemeen belang komen in aanmerking.
  • Privé-activiteiten of commerciële activiteiten komen niet in aanmerking. Ook activiteiten met een religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
  • De actie moet uitgaan van inwoners van Kortrijk. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actie ligt bij de aanvragers.

Hoeveel budget kan je aanvragen?

Je kan maximaal 50.000 euro burgerbudget aanvragen. Minder kan natuurlijk ook. Je kan het burgerbudget niet combineren met andere subsidies van de stad Kortrijk.

Hoe verloopt de procedure?

→ De oproepperiode (afgelopen sinds 16/02/2022)

Vanaf 16 september 2021 startte een periode van 5 maanden waarin je je voorstel kan indienen. Om je voorstel in te dienen kan je klikken op de rode knop bovenaan deze webpagina.  Dan kom je terecht op een forum waar je je idee kan posten. Voordat je idee gepubliceerd wordt op het forum, zal eerst bekeken worden of je voorstel voldoet aan de voorwaarden. Het zou kunnen dat medewerkers van de stad je zullen contacteren om meer informatie op te vragen.

Nadat je voorstel gepubliceerd werd op het forum, kan je gedurende de oproepperiode van 5 maanden je voorstel steeds aanpassen of verwijderen. Andere bezoekers van het forum kunnen je voorstel liken of becommentariëren.

→ De online budgetgame (afgelopen sinds 31 maart 2022)

Na de oproepperiode van 5 maanden krijgen alle inwoners ouder dan 16 jaar de kans om te stemmen op hun favoriete voorstellen. De stemming gebeurt door middel van een online budgetgame. Nadat de bezoeker van het forum zich aangemeld heeft, krijgt hij het virtuele totaalbudget van 100.000 euro ter beschikking. Met dat virtuele budget kan de bezoeker zijn of haar favoriete voorstellen aankopen. De voorstellen die 50 keer of meer dan 50 keer aangekocht werden gaan door naar de laatste ronde.

De budgetgame liep van 1 tot 31 maart 2022. 1.500 Kortrijkzanen stemden op hun favoriete projecten. 

Bekijk de resultaten 

→ Burgerjury

De voorstellen die geselecteerd werden voor de laatste ronde zullen beoordeeld worden door een burgerjury. Als jouw voorstel geselecteerd werd zal de jury je uitnodigen voor een gesprek. Na de gesprekken beslist de burgerjury welke voorstellen ondersteund zullen worden met het burgerbudget. De jury zal bij de beoordeling rekening houden met een aantal criteria die zijn opgenomen in het reglement. De jury beslist ook hoeveel euro toegekend wordt aan elk winnend voorstel.

Voor de burgerjury kon elke inwoner van Kortrijk ouder dan 16 jaar zich kandidaat stellen voor 15 maart 2022. De jury werd geloot uit de ingezonden kandidaturen.

Hoeveel tijd krijg je om je voorstel uit te voeren?

Na de bekrachtiging van het jurybesluit in het College van burgemeester en schepenen, hebben de aanvragers 2 jaar de tijd om hun voorstel uit te voeren. Als het toegekende bedrag lager of gelijk is aan 10.000 euro wordt dat bedrag in 1 keer toegekend. Als het toegekende bedrag hoger is dan 10.000 euro, wordt het in schijven uitbetaald.

Na de uitvoering van het project zal een financieel verslag opgevraagd worden met daarin alle onkosten die voor het project werden gemaakt.

Herbekijk de presentatie van het infomoment op 20/01/2022