Wonen met Zorg

Zorg Kortrijk biedt voor 460 ouderen opvang en verzorging aan in vijf woonzorgcentra, verspreid over Groot-Kortrijk. Het zijn Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Sint-Jozef in Kortrijk en Ter Melle in Heule. In Biezenheem en in Sint-Jozef organiseren we ook kortverblijf. 

Daarnaast beheert Zorg Kortrijk assistentiewoningen op drie locaties: Rietveld in Bissegem, Elfenberg in Heule en Ten Olme in het centrum van Kortrijk. 

Heb je nood aan een sociale huurwoning met specifieke zorgbegeleiding? Zorg Kortrijk biedt sociale huurwoningen aan voor senioren en medioren (40-plussers) met een speciale zorg- of ondersteuningsvraag. Deze woningen zijn voorbehouden aan mensen met een laag inkomen die geen eigendom hebben. De huurprijs wordt berekend volgens het inkomen.