Wonen met Zorg

Zorg Kortrijk biedt voor 460 ouderen, residentiële opvang en verzorging aan in vijf woonzorgcentra, verspreid over Groot-Kortrijk. In een aantal woonzorgcentra wordt ook kortverblijf georganiseerd. 

Daarnaast beheert Zorg Kortrijk assistentiewoningen op drie locaties: Rietveld in Bissegem, Elfenberg in Heule en Ten Olme in het centrum van Kortrijk. 

Heb je nood aan een sociale huurwoning met specifieke zorgbegeleiding? Zorg Kortrijk biedt sociale huurwoningen aan voor senioren en medioren (40-plussers) met een specifieke zorg- of ondersteuningsvraag. Deze woningen worden voorbehouden voor mensen uit de laagste inkomenscategorieën die geen eigendom hebben. De huurprijs wordt berekend volgens het inkomen.