Woonzorgcentrum De Weister

Lijsterstraat 2
8511 Aalbeke
België

Woonzorgcentrum De Weister

Woonzorgcentrum De Weister

Bekijk op Google Maps

Over De Weister

De Weister biedt momenteel plaats aan 46 bewoners.

In totaal werken er 45 personeelsleden, dit in de verzorging, de keuken, het onderhoud, de animatie enz.

De directeur is de heer Jan Goddaer. Hij is te bereiken op afspraak (T 056 24 43 51).

In woonzorgcentrum De Weister staat openheid centraal. De 46 wooneenheden zijn verspreid over drie woonhuizen. Twee daarvan zijn bestemd voor ouderen met dementie, een derde woonhuis biedt een thuis aan fysiek zorgbehoevende senioren.

Onze visie

De Weister wil een rustige en huiselijke sfeer creëren, waarin de bewoner zich geborgen voelt. Een sfeer waarin er aandacht is voor de 'gewone' dingen van het leven. Wij geloven niet dat er grootschalige activiteiten moeten georganiseerd worden om bewoners te prikkelen.

We willen de bewoner en zijn familie vooral nabij zijn in het dagelijkse leven. De Weister werd ook in die zin ontworpen: leven in kleine leefgroepen die autonoom kunnen werken, en die het leven thuis benaderen. Samen koken, de living opruimen, boodschappen doen in het dorp, herkenbare activiteiten die een beroep doen op de resterende mogelijkheden van bewoners. Integratie in de lokale gemeenschap van Aalbeke maakt hier een essentieel deel van uit. Kortom: De Weister werkt volgens de principes van het Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Sinds december 2012 is Aalbeke, samen met de Weister, erkend als dementievriendelijke gemeente.

Inschrijven op de wachtlijst?

Een aanvraag tot opname kan door je zelf, je familie, je huisarts, de sociale dienst van een verzorgingsinstelling, ... ingediend worden.

De opnameverantwoordelijke is mevrouw Inge De Meersseman. Zij is te bereiken op afspraak (T 056 24 43 56).

Bij een aanvraag word je ingeschreven op een wachtlijst. Deze wordt chronologisch opgevolgd. Wij vragen om bij inschrijving op de wachtlijst een evaluatie van de gezondheidstoestand te bezorgen aan de hand van een Katzschaal, opgemaakt door de behandelende arts.

Voor maaltijden of pedicure: T 056 27 77 65

Bezoek ons ook op Facebook

Bekijk de virtuele toer van De Weister

Onthaalbrochure

Dagprijzen

Retributiereglement 

Move Your Hands For Dementia

We zetten onze schouders onder het project 'Move Your Hands for Dementia (MYH4D)'. Het initiatief ondersteunt docenten in het volwassenenonderwijs, in het helpen van zorgverleners om te gaan met familieleden van personen met dementie en hun naasten. Dit Europese project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en het Italiaanse Erasmus+ Programma.

Naar het project