Wij zorgen... ook voor studenten.

Op zoek naar een vakantiejob in de zorgsector?

Is een uitdagende vakantiejob in één van onze woonzorgcentra iets voor jou? Vul dan het inschrijvingsformulier in om je kandidaat te stellen en wij nemen spoedig contact op met jou. 

Meer info en inschrijven

In de lente van je leven? Kies voor een opleiding in de zorg!

Bij Zorg Kortrijk laten we onze bewoners en bezoekers groeien en bloeien. 550 medewerkers zetten zich dagelijks in om zorg op mensenmaat te bieden aan de bewoners van 5 woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, 3 assistentiewoningcomplexen en een dagverzorgingscentrum. In kleinschalige huizen, waar bewoners samen een klein huishouden vormen. Zo spelen we perfect in op de behoeften en wensen van elke bewoner, op elk moment van de dag. Altijd op zoek naar dat tikkeltje meer. En dat maakt ons uniek. Net zoals elk van onze bewoners uniek is. Vervoeg jij weldra ook onze zorg-familie?

Aangename kennismaking! 

Wonen en welzijn         

Ons huis is een open huis waarin de familie, mantelzorgers en bezoekers zich ook echt thuis mogen voelen. We besteden veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarbij een open en eerlijke communicatie belangrijk is.

Bij onze (nieuwe) initiatieven kiezen we resoluut voor kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW), waar we leven, wonen en zorgen op mensenmaat. We kiezen voor huizen waar 16 bewoners samen een huishouden vormen. Deze kleinschaligheid laat toe om beter in te spelen op de behoeften, wensen en beleving van iedere bewoner op elk moment van de dag. We streven naar een vertrouwde, huiselijke woon- en leefomgeving die zo nauw mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Zinvolle belevenissen en bezigheden vormen een belangrijke rode draad in onze werking. Wij bieden hiervoor betekenisvolle tijdsbesteding aan in groep en individueel, waaraan bewoners deelnemen als ze dit wensen. Ook de woonzorgcentra die in de klassieke structuur gebouwd zijn, leggen accenten van kleinschalig wonen. Dit maakt ons uniek.

Bij specifieke aandoeningen biedt een gespecialiseerde aanpak een aanzienlijke verbetering van de zorg en de begeleiding. Het volledige team eigent zich hierbij, door de dagelijkse begeleiding en door opleiding en vorming heel specifieke vaardigheden en competenties toe wat resulteert in een opmerkelijk betere zorg. Bovendien kunnen we de leefomgeving aanpassen om de bewoners optimale kansen te bieden tot autonomie. We kiezen daarom waar mogelijk (dementie, fysiek zorgbehoevende, bewoners met een psychische kwetsbaarheid) voor gespecialiseerde leefgroepen zodat we de beste kwaliteit van dienstverlening kunnen aanbieden.

Onze medewerkers      

Het is van essentieel belang dat onze medewerkers met plezier en met veel enthousiasme komen werken. Wij bieden op regelmatige basis bijscholingen aan. We zetten in op talenten en competenties van de medewerkers, rekening houdend met de loopbaanwensen, work-life balance en diversiteitsbeleid.

We verwachten van alle collega’s en medewerkers dat ze volmondig achter deze visie staan en zich in de nabijheid van de ouderen volop inzetten om die te realiseren en uit te dragen. Betrokken aanwezig zijn bij de bewoner komt op de eerste plaats! We gaan voor een optimale efficiëntie van de ondersteunende taken zodat we die tot een strikt minimum kunnen beperken om de ouderen zoveel mogelijk nabij te zijn.

Door een open communicatie van de directie en de leidinggevenden creëren we een klimaat waarin elk personeelslid zich optimaal kan ontplooien. Op deze wijze wordt een cultuur tot stand gebracht waarin elke medewerker trots kan zijn op zijn of haar werk.

Innovatie           

We werken actief mee tot het ontwikkelen van waardevolle en nieuwe maatschappelijke evoluties en innovaties. Betekenen die een meerwaarde voor onze dienstverlening dan integreren we die in onze dagelijkse werking.