Kortverblijf

Met het kortverblijf bieden we aan thuiswonende ouderen de kans om in crisismomenten of bij het onverwacht wegvallen van de mantelzorg thuis, tijdelijk onderdak te vinden in een residentiële omgeving.

Het OCMW Kortrijk biedt je een tijdelijk residentieel verblijf aan, om je te helpen in volgende situaties:

  • voor een herstelperiode na een hospitalisatie
  • om je naaste familieleden of partner de kans te geven zich even te onttrekken aan de zorg
  • om je naaste familieleden of partner de kans te bieden om een periode vakantie te nemen
  • bij dringende en noodzakelijke opvang van hulpbehoevende ouderen, die geen hospitalisatie nodig hebben
  • weekendopvang van hulpbehoevende oudere

Reservatie

Je kan het kortverblijf reserveren voor maximaal 60 opeenvolgende dagen. Beschouwd over één jaar kan je in het totaal maximum 90 dagen in kortverblijf opgenomen worden.

Waar

Er zijn kamers telkens drie kamers voor kortverblijf in woonzorgcentrum Biezenheem, Bissegem (T 056 24 45 00) en woonzorgcentrum Sint-Jozef, Kortrijk (T 056 24 47 00).

 

Kosten

De kostprijs per dag bedraagt vanaf 1 januari 2023 € 56,45 (supplement van €2,48 voor niet-inwoners van groot-Kortrijk)
Deze prijs omvat:

  • het gebruik en onderhoud van een kamer;
  • maaltijden;
  • activiteiten in het woonzorgcentrum;
  • de nodige verzorging en verzorgingsmaterialen.

Sommige mutualiteiten voorzien hiervoor een tussenkomst.

Brochure kortverblijf