Nieuwe groen- en fietsverbindingen in het Noorden van Kortrijk

De reservatiestroken voor de N50C en de N328 waren bestemd om ooit een autoweg te worden. De stad staat daar niet langer achter en geeft de stroken een nieuwe bestemming waarin groene verbindingen en fietsverbindingen centraal staan. 

Verschillende studies en projecten tekenden een nieuwe toekomst voor het gebied. Om die als één geheel met één achterliggend verhaal te realiseren, maakt de stad een masterplan op voor het gebied. Het doel is om de werken effectief uit te voeren in 2023.

Het project wordt mede gefinancierd door de Vlaamse Regering en de Provincie West-Vlaanderen. Het project is onderdeel van de stadsvernieuwingsprojecten 'Overleie' en 'Konnector'.

Doelstelling

In het gebied waar Heule, Kortrijk en Bissegem elkaar raken, grijpt de stad de kans om groene functionele belevingstrajecten te realiseren, buurten en plekken met elkaar te verbinden via veilige fietspaden en groenblauwe corridors, met kansen om aantrekkelijke publieke ruimtes met buurtgroen op wandelafstand en een verzorgd openbaar domein te creëren dat spelen en bewegen stimuleert.

De groene verbinding kaartje

Cijfers

  • Totale oppervlakte projectgebied: 25,8 hectare
  • Fietspaden (totaal): 5 km 
  • Projectbudget (totaal, exclusief rioleringswerken en grondverwerving): 7,84 miljoen euro 

Beleidsdoelstellingen

Het masterplan sluit naadloos aan op een aantal beleidsdoelstellingen van de stad: 

  • De meest wandel- en fietsvriendelijk stad van Vlaanderen worden waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen. De Toekomstvisie Fietsnetwerk Kortrijk en het Ruimtepact Kortrijk 2025 vormen daarin mee het kader. 
  • De stad streeft ook naar meer biodiversiteit en nieuwe groene, kindvriendelijke inrichtingen in de nabijheid van wijken en buurten.
  • Met het doel om een stad met sport voor iedereen te zijn en beweging te stimuleren, worden acties zoals meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte en bijkomende, kwalitatieve multifunctionele sportvelden en -terreinen voorgesteld.

Deelgebieden

We deelden het project op in vijf deelgebieden: deelgebied Astridpark-Molenstraat, deelgebied N50c, deelgebied sportpark Wembley, deelgebied Guido Gezellelaan-Zuidstraat en deelgebied Zuidstraat-Waterhoennest-Oude Ieperseweg. Het deelgebied N50c maakt voor verdere verfijning tot ontwerp onderdeel uit van het lopende project Heulebeek. In het deelgebied Zuidstraat-Waterhoennest-Oude Ieperseweg en in de omgeving van deelgebied sportpark Wembley dienen nog grondverwervingen te gebeuren om tot een inrichting te kunnen overgaan.

Logo vlaanderen is sterke steden met transparante achtergrond