De stad die we kunnen willen: blik op de toekomst voor Kortrijk

Hoe ziet Kortrijk er uit in 2025? In welke richting sturen we onze stad? Kortrijk zet samen met haar inwoners een toekomstvisie op poten.

In Kortrijk is er nog ruimte. Die bouwen we niet zomaar vol met woningen maar we maken slimme ruimtelijke keuzes. Kortrijk bouwt bewust aan woonkwaliteit door in te zetten op de sterktes van de stad: een hoge werkgelegenheid, een groot aanbod van diverse en betaalbare woningen, kernfuncties binnen fietsafstand, de aanwezigheid van hogescholen en studenten, beleving in de stad … Als inwoner van de stad beslis je mee over de toekomst van de stad.