Heulebeek

Participatietraject      Bypass      Preetjes Molen      N50C

Je hebt misschien al opgevangen of gezien dat er beweging is rond de Heulebeek. Voor de zomer van 2017 werd een studiebureau aangesteld (Maatontwerpers in samenwerking met Antea Group) om werk te maken van de Heulebeek. Deze bureaus zullen samen een gebiedsvisie uitwerken voor de winterbedding van de Heulebeek en de reservatiestrook N50C. Het hele gebied werd in verschillende fases opgedeeld.

Daarnaast is ook het bureau “Monument in ontwikkeling” bezig met de opmaak van een beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht rond Preetjes Molen.

 

Wat houdt dit allemaal concreet in?

De stad heeft in 2016 Preetjes Molen aangekocht en wenst deze te renoveren. Aangezien de molen in een beschermd dorpsgezicht ligt moet voor het ganse gebied een beheersplan opgemaakt worden. Dit dient goedgekeurd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraleer de renovatie kan starten.

Wat betreft de inrichting van de Heulebeek

Maatontwerpers en Antea group zijn recent gestart met het uitwerken van een visie op het gebied waarin ook het beschermd dorpsgezicht is opgenomen. 
Eens deze visie is opgemaakt wordt dit vertaald naar concrete inrichting van het gebied. In die fase wordt het ontwerp opgemaakt en wordt gestreefd naar de uitvoering daarvan.
Het gebied tussen Warande en Izegemsestraat wordt opgedeeld in 3 deelgebieden en zullen de volgende jaren deel per deel worden uitgevoerd. We starten nu met deelgebied 1 met de bedoeling dit gebied te realiseren in het voorjaar van 2019.

Deelgebied 1 is gelegen achter de Emiel Hullebroecklaan en omvat voornamelijk de winterbedding van de Heulebeek waarin werk zal gemaakt worden van speelnatuur, opwaarderen van natuurwaarden, aanleg van paden,… Ook de ontsluiting van de wijk op de nieuwe functionele fietsverbinding van de N50C wordt in deze fase bekeken.

Participatietraject

In kader van de inrichting van dit eerste deelgebied wordt een participatietraject georganiseerd waarop we zelf informeren maar ook open staan voor opmerkingen en suggesties. Via de link hierboven kom je meer te weten over het participatietraject.

Voor meer info en vragen: neem contact op met projectleider Nicolas Provoost nicolas.provoost@kortrijk.be of 056 27 84 26.

Valys West-Vlaanderen