Heulebeek

heulebeek dronebeeld

Nieuwe natuur-, speel- en wandelzone Heulebeek feestelijk geopend

Sinds 2020 onderging het gebied langs de Heulebeek tussen de Warandestraat tot Waterhoek een volledige transformatie. Er kwamen duizenden nieuwe planten bij en aan de monding van de 'bypass' in de Heulebeek zijn poelen uitgegraven om natte natuur kansen te geven. Via een wandelbrug kan je genieten van een uniek zicht over de Heulebeekvallei. Met de inrichting van de avontuurlijke speelzone en de aanleg van wandelpaden is deze fase nu afgerond.

Natuurbeleving, spelen en wandelen

Met de uitvoering van dit project vormden we dit gebied verder om tot een volwaardige natuurzone zodat de plek een kans krijgt zich te ontwikkelen tot een ware hotspot van biodiversiteit. Er zijn 5.500 nieuwe planten, bomen en struiken aangeplant en natuurlijke oevers gecreëerd. We voorzagen een groenbuffer met inheemse, streekeigen bomen en struiken, in functie van een groene overgang van de woningen naar de Heulebeekvallei. Ter hoogte van de monding van de bypass in de Heulebeek zijn nieuwe poelen uitgegraven en oevers met een natuurlijk profiel gecreëerd met het oog op de ontwikkeling van natte natuur. Met de realisatie van een nieuwe wandelbrug over de Heulebeek realiseerden we een nieuw en uniek uitzichtpunt. De brug is voorzien van een langgerekte bank met uitzicht op de meanderende vallei. Ideaal voor een verpozingsmoment van de wandelaar in het gebied.

Centraal vind je 2 speelheuvels met daarop onder andere een glijbaan en boomstammen waarop kinderen kunnen klauteren en balanceren. Via een gemaaid graspad is er een verbinding tussen de Warandestraat en de speelzone. De toegankelijkheid voor de wandelaar wordt vergroot door de aanleg van verschillende paden in halfverharding en het plaatsen van zitbanken. Ter hoogte van de huidige boomgaard is een uitkijkplatform gebouwd. De toegang tot het gebied is gelegen in de E. Hullebroecklaan ter hoogte van de Dwarsweg.

'Heerlijke Heulebeek'

Dit (deel)project past binnen een groter intergemeentelijk verhaal waarbij de Heulebeekvallei hersteld wordt als een natuurlijke groene corridor in het noorden van Kortrijk. Tussen de Warandestraat en Heule-Watermolen hebben stad Kortrijk, de VMM en Natuurpunt samen ongeveer 8 ha in eigendom, waarvan nu een deel werd ingericht. Hierdoor konden we in samenwerking met Leiedal, Natuurpunt en de Provincie West-Vlaanderen een globaal project starten rond de ecologische en landschappelijke opwaardering, met de realisatie van recreatieve verbindingen om het gebied te ontsluiten voor de buurt. Cruciaal is het beheer van deze waterloop waarbij we voldoende ruimte voor water behouden, zowel voor waterberging als voor beekgebonden natuurontwikkeling.

De bedoeling is om in een latere fase de Heulebeek richting Heule-Watermolen verder op te waarderen. We onderzoeken daarbij een verbinding met het toekomstig Park N50 (voormalige reservatiestrook N50c) via de vallei.

Kostprijs en subsidies

De werken werden uitgevoerd  door de firma Heyrman De Roeck NV. Ze kostten 575.400 euro, waarvan 122.500 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Regering via het thematische stadsvernieuwingsproject ‘Groen in de stad’, 42.281,25 euro gesubsidieerd door Interreg en 7.687,50 euro door de Provincie West-Vlaanderen.

Deze werken kaderen binnen het Europees gesubsidieerd project VALYS, goedgekeurd door de Interreg-stuurgroep op 8 juli 2016. Het project werd ingediend door de Provincie West-Vlaanderen, samen met de Métropole Européenne de Lille aan Franse kant, de stad Comines-Warneton aan Waalse kant en de Vlaamse partners van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Leiedal, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem en Harelbeke. De doelstelling van het project is te werken aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de Leievallei, en de bewoner, toerist en ondernemer warm te maken voor de meerwaarde en de mogelijkheden.

Opening Heulebeek - 13 juli 2023