Groene verbinding - Deelgebied Astridpark Molenstraat

Groene verbinding - Astridpark Molenstraat

De fietsverbinding N50C verbindt Overleie met het noorden van de stad. De route loopt door het Astridpark, via de Koninginnelaan, de Weversstraat, de Jakob Vandeervaetstraat tot aan de Molenstraat. Vanaf de Molenstraat wordt er een vrijliggend fietspad voorzien in de huidige akkers die dan verderop de verbinding zal maken met het fietspad op avontuurlijk speeldomein de Warande.

Bovengenoemde straten zullen heraangelegd worden om ook in het stedelijk gebied de veiligheid en vlotte doorstroming van de fietser te kunnen garanderen. Maar tegelijk worden de grijze straten omgetoverd tot groene leefbare woonomgevingen.

Brochure de groene verbinding

Circulatieplan 

Presentatie infomoment 30 maart ‘22

Presentatie voorstelling 9 november ‘22

Voorontwerp Astridpark - Molenstraat

 

Timing

  • Voorjaar 2021: infomoment, draft concept en startnota + participatie
  • Midden 2021: definitief concept en goedkeuring startnota
  • Najaar 2021: voorontwerp en projectnota
  • Voorjaar 2022: infomoment
  • Midden 2022 – midden 2023: vergunning en aanbestedingen
  • Najaar 2023: start werk

Over exacte timing en fasering van de werken wordt nog gecommuniceerd. We pogen steeds een timing en fasering op te stellen om de hinder tot een minimum te beperken.

Timing is steeds onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden