Stadsgroen Ghellinck

Algemeen   Ontwerp   RUP Ghellinck en omgeving  Uitvoering fase 1  Participatietraject   In de pers  Volkstuin Ghellinck  Tijdslijn of fasenverloop   Fotoalbum

1. Algemeen

Presentatie Stadsgroen Ghellinck

Stadsgroen Ghellinck’ is de naam voor het open gebied van 9 ha tussen de Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat.  Het gebied sluit aan bij hoeve 'Het Armengoed' in het verlengde van de Ghellinckdreef.  Tien jaar geleden is het woonuitbreidingsgebied grotendeels herbestemd tot randstedelijk groengebied, waardoor bebouwing uitgesloten is.  De stad besliste eerder dat het stadsgroen zal worden ontwikkeld tot een volwaardige groene long voor Bissegem.  De percelen aan de oostkant van de hoeve (Masurestraat) zijn volgens het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Vijfwegen als woongebied ingetekend. De toekomstige invulling wordt onderzocht bij de opmaak van het RUP ‘stadsgroen Ghellinck & omgeving.

Ontwerp Stadsgroen Ghellinck

In 2016 lanceerde de stad Kortrijk haar participatiecampagne.  Op basis van de vele insteken en suggesties die de stad Kortrijk inventariseerde (in totaal 426) stelde studiebureau OMGEVING een  voorontwerp op.  Dit werd op dinsdag 4 juli 2017 gepresenteerd aan een kleine 50-tal geïnteresseerden.  In november 2017 volgde het definitieve ontwerp.

Op termijn krijgt ook de vlakbij gelegen hoeve 'Het Armengoed' een nieuwe invulling die past in de omgeving.

Deze groene long kwam tot stand door een samenwerking tussen de stad Kortrijk, Natuurpunt en de provincie West-Vlaanderen.

De Bissegemnaren kregen eerder een belangrijke stem in dit verhaal. Dit ganse voortraject (en alle suggesties) werden samengevat in een resultatenfolder. 

Download de resultatenfolder (pdf)

RUP Ghellinck & omgeving

Ga naar de infopagina over dit RUP

Presentatie 26 november 2018 (pdf)

Uitvoering fase 1

Na de zomer  van 2019 ging de aannemer van start met de uitvoering van fase 1. Die werken werden begin 2020 gefinaliseerd. Klik op de afbeelding op het plan als pdf-bestand te openen (7MB).

2. Participatietraject ‘Stadsgroen Ghellinck’

- 20 februari 2016: lancering van de campagne en aanplanting van geboortebos (56 insteken)

- Maart 2016: Tentoonstelling in OC Troubadour en gespreksavond (35 insteken)

- April 2016: Tentoonstelling in Wijkcentrum De Vlaskapelle en kinderactie met Sint-Vincentiusschool (97 insteken en 50 tekeningen)

- Website: meer dan 1.000 unieke bezoekers

- Ideeënkaarten: 188 suggesties ingediend

TOTAAL: 426 insteken

- 4 juli 2017:  Presentatie voorontwerp door studiebureau OMGEVING

inspraaktraject Stadsgroen Ghellinck

3. Stadsgroen Ghellinck in de pers

Februari 2016 - Het Laatste Nieuws

Februari 2016 -  Krant van West-Vlaanderen

Februari 2016 -  Het Nieuwsblad

Oktober 2016 - Het Laatste Nieuws

December 2016 - Het Laatste Nieuws

Januari 2017 -  Krant van West-Vlaanderen

Juli 2017 -  Krant van West-Vlaanderen

September 2019 - Het Laatste Nieuws

 

4. Volkstuin Ghellinck

Eerder kreeg de stad heel wat suggesties met de vraag om moestuinieren te implementeren in Stadsgroen Ghellinck.  Om die reden werden 20 moestuinperceeltjes ingepland door aannemer Arbowar.  Het succes is zo overweldigend dat we momenteel werken met een wachtlijst.  Begin juni 2017 werd Volkstuin Ghellinck officieel ingehuldigd.

Volkstuintjes Ghellinck
Volkstuintjes Ghellinck

5. Tijdslijn / verloop

Tijdlijn project Stadsgroen Ghellinck

6. Stadsgroen Ghellinck in beeld (juni 2020)