Wat is stadsgroen Ghellinck?      Onderhoud      RUP      Volkstuin      Fotoalbum      Contact     


1. Wat is stadsgroen Ghellinck?

Stadsgroen Ghellinck is eigendom van de Stad Kortrijk én Natuurpunt. Het is een ecologisch park dat toegankelijk is voor het publiek met veel kansen voor fauna en flora. Stadsgroen Ghellinck is een jong gebied van 9 ha en het vergt een aantal jaren om tot volle wasdom te komen. Stadsgroen Ghellinck kwam tot stand na een intensief participatietraject met de Bissegemse gemeenschap. Tien jaar geleden stond dit gebied nog ingekleurd als een woonuitbreidingsgebied. Nu werd dit herbestemd tot ‘randstedelijk groen’, waardoor bebouwing is uitgesloten. Stadsgroen Ghellinck werd ingehuldigd in 2020 en ligt tussen de Gullegemsesteenweg, het Waterhoennest en de Tientjesstraat.

Ontwerp Stadsgroen Ghellinck

In 2016 lanceerde de stad Kortrijk haar participatiecampagne. Op basis van de vele insteken en suggesties die de stad Kortrijk inventariseerde (in totaal 426) stelde studiebureau OMGEVING een voorontwerp op. Dit werd op dinsdag 4 juli 2017 gepresenteerd aan een kleine 50-tal geïnteresseerden. In november 2017 volgde het definitieve ontwerp.

Op termijn krijgt ook de vlakbij gelegen hoeve 'Het Armengoed' een nieuwe invulling die past in de omgeving. De Bissegemnaren kregen een belangrijke stem in dit verhaal. Dit ganse voortraject (en alle suggesties) werden samengevat in een resultatenfolder.

Download de resultatenfolder (pdf)

2. Onderhoud stadsgroen Ghellinck

Naar aanleiding van diverse signalen (‘verwilderde weide, dode bomen, moeilijke paden, overwoekerende haag, loslopende honden) geven we graag wat duiding over het onderhoud van Stadsgroen Ghellinck.

DODE PLANTEN

Het klopt dat veel bomen en struiken moeilijk groeien en zelfs afgestorven zijn. Dat is te wijten aan de bodem die compleet uitgeput is ten gevolge van de jarenlange maïscultuur en de hete zomers. Trouwens, jonge aanplantingen hebben het overal moeilijk. Dode planten worden vervangen.

VERWILDERDE WEIDE

We streven naar een natuurlijke bloemenweide, geen strak gemillimeterd gazon. Dit laatste heeft niets te bieden aan fauna en flora en het onderhoud gaat gepaard met Co2 uitstoot en waterverbruik. Door een gefaseerd maaibeheer toe te passen zal men snel tot een mooi resultaat komen. We kregen hieromtrent heel wat positieve reacties.

DE PADEN

Het klopt dat de paden voor bepaalde gebruikers minder comfortabel zijn. Het grind op het centraal deel van het karrenspoor wordt gemengd met zeefgrond. Dit zal deels het grind stabiliseren en gaat er voor zorgen dat er zich sneller vegetatie ontwikkelt die de stabilisatie van het pad ten goede komt. Dit type van verharding werd gekozen om het exclusief voor wandelaars te houden.

Het karrenspoor is een gemengd fiets- en wandelpad, waarbij de inrichting het gemengd gebruik benadrukt en aanzet tot een aangepaste (lees tragere) fietssnelheid.

De andere, secundaire paden richten zich inderdaad op de wandelaar, waarbij de materialisatie omwille van een ontradend effect werd gekozen. Het makkelijker begaanbaar maken van deze paden voor wielen, heeft een omgekeerd effect op het gebruik door fietsers. M.a.w. het is niet uit te sluiten dat er dan meerdere klachten zullen komen over conflicten tussen wandelaars en fietsers op die paden, de bromfietsers nog buiten beschouwing gelaten. Hou er ook rekening mee dat in de toekomst nog meer connecties met de omgeving gemaakt zullen worden, bv. de Gullegemsesteenweg.

HAAG

Op termijn zal de haag zó fel groeien dat de kruiden geen kans meer maken.

HONDENPOEP

Het probleem ligt uitsluitend bij de eigenaars van de honden. Er wordt hiertegen opgetreden door sensibilisatie en handhaving en er staat een vuilbakje om de hondenpoep in te deponeren. Honden mogen nooit loslopen. Zij mogen wel loslopen in een hondenloopweide. Permanente bewaking is niet haalbaar.

Meer info

RECREATIE VOOR KINDEREN

Er is één speelvijver die door de jeugd goed gebruikt wordt. De andere vijvers zijn bedoeld voor watervogels zodat de belevingswaarde voor de wandelaar vergroot. In de toekomst worden nog spelelementen voor de jeugd voorzien. Op deze plaatsen wordt intensiever gemaaid.

3. RUP Ghellinck & omgeving

Ga naar de infopagina over dit RUP

Presentatie 26 november 2018 (pdf)

Uitvoering fase 1

Na de zomer van 2019 ging de aannemer van start met de uitvoering van fase 1. Die werken werden begin 2020 gefinaliseerd. Klik op de afbeelding om het plan als pdf-bestand te openen (7MB).

4. Volkstuin Ghellinck

De stad Kortrijk kreeg veel suggesties om een volkstuin te implementeren in Stadsgroen Ghellinck. Om die reden werden 20 moestuinperceeltjes ingepland door aannemer Arbowar. Het succes is zo overweldigend dat we momenteel werken met een wachtlijst. Begin juni 2017 werd Volkstuin Ghellinck officieel ingehuldigd. Geïnteresseerden sturen een mail naar bissegem@kortrijk.be

5. Stadsgroen Ghellinck in beeld

Stadsgroen Ghellinck

Stadsgroen Ghellinck

Bekijk op Google Maps