Groene verbinding - Deelgebied Guido Gezellelaan - Zuidstraat

Groene verbinding - Guido Gezellelaan Zuidstraat

De  strook die destijds gereserveerd werd voor de aanleg van een autoverbinding de N328 wordt een groene ruimte die dient als verbindend element tussen wijken die nu van elkaar gescheiden zijn. Het is een plek waar kinderen kunnen ravotten en buren elkaar kunnen ontmoeten. Op deze reservatiestrook komt een hoogwaardige fietsverbinding van in totaal 4 km. Bissegem, stadsgroen Ghellinck, Wembley en het centrum van Kortrijk worden zo verbonden in enkele minuten fietsen.

Voor het gebied tussen de Guido Gezellelaan en de Zuidstraat werd al een voorontwerp opgemaakt en heeft de stad de ambitie om de werken uit te voeren in 2024. Het nieuwe buurtpark verbindt de noordelijk en zuidelijk gelegen woonwijken met elkaar. Er komt centraal een fietsverbinding maar daarnaast zullen ook tal van kleine trage doorsteken zijn die lokale verbindingen mogelijk maken.

Presentatie voorstelling 15 december ‘22

Voorontwerp N328, Guido Gezellelaan – Zuidstraat

Voorontwerp groene verbinding - Guide Gezellelaan