Sportpark Wembley

Van besloten sportcampus naar open sportpark

Sportcampus Wembley in Heule ligt op een boogscheut van de Kortrijkse binnenstad. De site is momenteel vrij gesloten en weinig uitnodigend. Verschillende sportvoorzieningen zijn bovendien verouderd of worden te krap. Er is dus nood aan vernieuwing en uitbreiding.

De stad maakte samen met Leiedal een masterplan op voor sportpark Wembley en omgeving. De site wordt bekeken als onderdeel van Konnector, de fiets- en groenstructuur die zich uitstrekt van Kortrijk, via Heule tot Bissegem. Het plan geeft richting aan de toekomst van het gebied. De verschillende onderdelen van het masterplan vind je op het overzichtsbeeld hieronder.

Onderdeel van fiets- en groenstructuur

Wembley wordt verder uitgebouwd rond een sterke groene structuur met nieuwe, functionele fiets- en wandelverbindingen als belangrijke schakel in het stedelijk fiets- en groennetwerk. De site wordt meer en beter verbonden met haar omgeving. Er komt een uitbreiding van de campus ten noorden van de Leynvaalsstraat en de campus wordt omgevormd tot een echt open sportpark met meer groen en mogelijkheden tot ontmoeten, bewegen en sporten. De bestaande sporthal wordt uitgebreid en ter hoogte van de Kortrijksestraat voorziet de stad ruimte voor een padel- en petanqueclub.

Meer info over het masterplan ‘Sportpark Wembley en omgeving’ volgt binnenkort in functie van de studieopdracht voor de fiets- en groenstructuur Kortrijk Noord.

Stand van zaken

  • Het masterplan voor sportpark Wembley zal verder verfijnd worden binnen de studieopdracht voor de fiets- en groenstructuur Kortrijk Noord. Deze opdracht wordt in het voorjaar van 2021 opgestart. Een eerste infomoment volgt kort na de opstart van deze studieopdracht.
  • Ook het traject voor de uitbreiding van de sporthal start in afstemming met bovenstaande opdracht begin 2021 op.
  • De werken aan de atletiekpiste zijn reeds gestart. De piste wordt vernieuwd en uitgebreid van 6 naar 8 banen. De atletiekpiste zal afgewerkt zijn tegen midden 2021.
  • De oproep naar initiatiefnemers voor de private padel- en petanqueclub is gelanceerd. In het voorjaar van 2021 volgt de selectie van de meest geschikte kandidaat. De club zal uiterlijk eind 2023 openen.

De Groene Verbinding

Onderdelen masterplan sportpark Wembley

Overzicht van het sportpark wembley
Logo vlaanderen is sterke steden met transparante achtergrond