Gebruik openbaar domein
Inname of gebruik van het openbaar domein zoals het gebruik van straten, pleinen, trottoirs en parken.
Brandveiligheid in jouw zaak
Zorg steeds voor de brandveiligheid in jouw zaak en sluit de nodige verzekeringen af (oa brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid bij drank en ontploffing).