Kortrijk Handelt

De gemeenteraad keurde op de zitting van 9 december 2019 Kortrijk Handelt goed, een nieuw strategisch commercieel plan.

Kortrijk Handelt omvat

  • een duidelijk ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van detailhandelsoppervlakte naar ondernemers inclusief uitbreidingsmogelijkheden. Het kader maakt grenzen die, op basis van een onderzoek van de huidige situatie bij verschillende soorten ondernemers naar voorwerp en grootorde, ondernemerschap mogelijkheden biedt en terzelfdertijd verdere verlinting vermijdt, kernversterking en verweving van functies stimuleert;
  • bijkomende inspanningen om commerciële leegstand te vermijden en in geval van leegstand bijkomende instrumenten om invulling te realiseren voor de eigenaars;
  • nieuwe acties, inspanningen en overleg om ondernemerschap te ondersteunen en stimuleren.

Kortrijk Handelt deel I

Kortrijk Handelt deel II (cijfers en analyse)

Kortrijk Handelt is een herwerking van het eerste het eerste Strategisch Commercieel Plan voor Handel en Horeca (SCP) dat werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van de stad Kortrijk in zitting van 14 november 2016.

Download het SCP