Hinder wegenwerken - hinder- en sluitingspremie

Ernstige hinder door openbare werken is een bijzondere situatie waarbij een ondernemer zich moet aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dit kan een zware uitdaging zijn voor een kleine onderneming, maar kan evengoed een aanleiding zijn om de manier van werken tijdelijk of misschien wel blijvend te vernieuwen.

Laat je informeren

De stad Kortrijk informeert je als ondernemer van geplande openbare werken. In bepaalde gevallen organsieert ze ook bewonersvergaderingen. Je doet er goed aan om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. De stad Kortrijk, en eventueel andere bouwheren, doen er immers uit de doeken wat de openbare werken inhouden en hoe de werken zullen verlopen.

Wij raden ook aan om jouw gegevens in de bedrijvengids van de stad Kortrijk regelmatig na te zien en eventueel bij te werken. Het opgegeven e-mailadres gebruiken we om te communiceren over openbare werken.

Als je na de vergadering nog met vragen zit over het verloop van de werken, neem je best contact op met het Team Minder Hinder. Heb je vragen over de onderstaande steunmaatregelen, neem dan contact op met Onderneem in Kortrijk.

Via de Geopunt applicatie 'Hinder in Kaart' kan je alle concreet geplande werken terugvinden.

Hinder in Kaart

Maatregelen en tips bij wegenwerken in de straat van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hinder- en Sluitingspremie

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werkte een hinderpremie en sluitingspremie uit voor ondernemers. Over deze maatregelen vind je hieronder de nodige informatie. Naast deze twee maatregelen, zijn er ook nog enkele andere maatregelen die je kunnen helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

Wil je een gesprek over de verschillende maatregelen voor ondernemers bij hinder door openbare werken? Maak een afspraak bij Onderneem in Kortrijk.

Maak afspraak

Hinderpremie - € 2.000

De hinderpremie is voorzien voor

 • kleine ondernemingen met maximaal 9 werknemers
 • die ernstige hinder ondervinden door wegenwerken voor de deur
 • en actief zijn in de sectoren detailhandel, horeca of ondernemingen waarbij er ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is

Procedure

 • de ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden worden automatisch per brief aangeschreven door VLAIO
 • Binnen de 60 dagen na de datum van de brief vraag je de hinderpremie digitaal aan bij VLAIO.
 • VLAIO maakt het bedrag zo snel mogelijk over op je rekening.
 • Bij sluiting kan je de bijkomende sluitingspremie aanvragen.

Meer info over de hinderpremie

Sluitingspremie - € 80 per dag

Je kreeg een hinderpremie: bijkomende sluitingspremie

Als je een hinderpremie kreeg, maar je bent toch genoodzaakt om jou zaak te sluiten. Indien je voor minstens 21 opeenvolgende dagen de deuren sluit, kan je vanaf de 22ste dag na sluiting een bijkomende sluitingspremie van € 80 per gesloten dag verkrijgen bij VLAIO.

Deze premie vraag je digitaal aan, uiterlijk op de startdatum van de sluiting.

Meer info over de bijkomende sluitingspremie

Overweeg om je handelszaak te verhuizen - tijdelijk of definitief

Indien je zwaar te lijden hebt door de hinder door openbare werken, kan je een tijdelijke of definitieve verhuis overwegen. Bij een tijdelijke verhuis kan je voor jouw gehinderde vestiging blijven beroep doen op de bijkomende of afzonderlijke sluitingspremie van VLAIO. Van zodra je de beslissing neemt om definitief te verhuizen, heb je geen recht meer op de sluitingspremie. Indien je jouw handelszaak definitief verhuist van buiten een handelskerngebied naar een handelskerngebied in de stad Kortrijk, kan je mogelijks beroep doen op de kernversterkende premies van de stad, waaronder de aantrekkingspremie en de gevelrenovatiepremie

Je kreeg geen hinderpremie: afzonderlijke sluitingspremie

Als je geen hinderpremie kreeg, kan je als je de deuren voor minstens 21 opeenvolgende dagen sluit in bepaalde specifieke gevallen toch een sluitingspremie aanvragen. In dat geval krijg je de premie vanaf de 8ste dag na sluiting.

 • jouw onderneming behoort tot de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is en als de vestiging gelegen is buiten de hinderzone;
 • of je onderneming behoort tot een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuurder van divers materieel, cateraar, uitbater van een kampeerterrein, een drukkerij of een uitgeverij ongeacht of de vestiging gelegen is binnen of buiten de hinderzone.

Ook deze premie vraag je digitaal aan, ten vroegste op de startdatum van de werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Meer info over de afzonderlijke sluitingspremie

Brochures en presentaties hinder- en sluitingspremie

Brochure hinder- en sluitingspremie VLAIO (pdf)

Presentatie hinder- en sluitingspremie VLAIO (pdf)

Presentatie (handouts) hinder- en sluitingspremie VLAIO (pdf)

Andere maatregelen

Naast de hinder- en sluitingspremie zijn er nog andere maatregelen die je kunnen helpen om deze moelijke periode te overbrugggen zoals:

 • overgaan tot een uitverkoop;
 • uitstel vragen van betaling van belastingen, BTW, RSZ bijdragen;
 • voor een bepaalde periode vrijstelling vragen van de betaling van jouw sociale bijdragen als zelfstandige;
 • ...

Andere maatregelen