Brandveiligheid in jouw zaak

Zorg ervoor dat jouw zaak steeds brandveilig is!

  • In heel wat gevallen heb je bij de start van jouw uitbating een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de functie van het pand of bij een (ver)bouwproject. Binnen deze procedure vraagt de behandelende dienst in vele gevallen het advies van HVZ Fluvia. Als je een aanvraag tot omgevingsvergunning indient, is het brandweerformulier steeds een verplicht dossierstuk.
  • Kon je de uitbating starten zonder aanvraag tot omgevingsvergunning? HVZ Fluvia publiceerde een handige folder die duidelijk maakt welke brandveiligheidsmaatregelen je dient te nemen, afhankelijk van het type van de zaak. 
  • HVZ Fluvia verzorgt eveneens controlebezoeken op brandveiligheid. Deze voeren ze ter plaatse uit. Je kan dit steeds digitaal aanvragen via de website van HVZ Fluvia.
    Zorg ervoor dat je tijdens het controlebezoek alle nodige attesten kan voorleggen en dat de zaak ingericht is zoals je ze zal uitbaten. 

Specifiek voor de toeristische sector/logiesverstrekkende bedrijven:
Het Vlaams logiesdecreet verplicht een controlebezoek van HVZ Fluvia voor toeristische logies en campings. Dit specifiek brandveiligheidsonderzoek vraag je tijdig aan bij HVZ Fluvia (> 5 verhuureenheden of > 12 personen) of bij Vinçotte (kleinschalige logies: ≤ 5 verhuureenheden of ≤ 12 personen)
Meer info en de aanvraagformulieren vind je via de website van HVZ Fluvia

Zorg voor de nodige, correcte verzekeringen!

Je dient je als ondernemer te verzekeren. Bepaalde verzekeringen zijn verplicht, andere zijn facultatief. Op vlak van brandveiligheid is een brandverzekering verplicht.

Daarnaast heb je de verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing. Deze verzekering is verplicht voor heel wat publiek toegankelijke inrichtingen. Als deze verzekering verplicht is voor jou, sluit je deze af en ontvang je een attest van de verzekeringsmaatschappij. Een duplicaat van dit verzekeringsattest dien je via het stadsbestuur over te maken aan de burgemeester.