Plaatsen van materialen

Je plaatst materiaal op de rijweg, op een parkeerplaats of op het trottoir, in een park, op een plein... of je organiseert een activiteit op de openbare weg, in het park, op een plein...  Hiervoor heb je een toelating nodig! Een overzicht hieronder.

Terrassen horeca

Voor het plaatsen of wijzigen van een terras is een voorafgaande schriftelijke machtiging van College van Burgemeester en Schepenen vereist.

Je kan kiezen om deze voor de ganse periode van je uitbating aan te vragen of voor een specifieke periode. Ook voor een tijdelijke vaste constructie kan je een terrasmachtiging aanvragen.

Toegang winkel-wandelgebied

Het winkelwandelgebied  of de voetgangerszone is uitgerust met een toegangscontrole systeem (hydraulische paaltjes).

Buiten de laad- en lostijden (van 05 tot 12 uur en van 18u30 tot 22u) gaan de paaltjes omhoog en blijven ze omhoog. Wie nog in het gebied is, kan er nog steeds uit maar eenvoudig is het niet. Uiteraard kunnen de hulpdiensten altijd de paaltjes bedienen.

Organiseren van een activiteit

Allerhande activiteiten zoals:

Voor specifieke economische activiteiten zoals: