Data voor ondernemers

Data voor Ondernemers

Als ondernemer ga je vroeg of laat op zoek achter data voor marktverkenning, om jouw businessplan op te maken of bij te sturen, omdat je de economische toestand van een stad of streek wil kennen ...

Verschillende overheden beschikken over heel wat data die beter en beter ontsloten wordt zodat ook jij die data kan gebruiken voor jouw onderneming.

Ben je op zoek naar lijsten van ondernemingen? Daar kunnen wij jammer genoeg niet bij helpen, hiervoor kan je terecht op de private markt bij mailingbedrijven of bedrijven die bedrijfsdata aanbieden. Via de bedrijvengids van de stad Kortrijk, die alle in de KruispuntBank van Ondernemingen geregistreerde vestigingen binnen de stad Kortrijk bevat, kan je ook manueel zelf lijsten maken van Kortrijkse bedrijven.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste databronnen die je vrij kan consulteren.

Kortrijk in Cijfers

Kortrijk in Cijfers is een centraal dataplatform. Op een eenvoudige manier kom je tot een visuele weergave van gegevens. Je vindt er gegevens over de bevolking, arbeidsmarkt, wonen, milieu, sociale zekerheid, armoede, stadsmonitor. Naast de standaardrapporten kan je via de knop "Naar de databank" heel wat meer gegevens vinden, onder andere over de economische activiteit binnen de stad: algemene gegevens over ondernemen, macro-economische indicatoren, cijfers over detailhandel en horeca (op basis van Locatus)... De gegevens kan je opvragen tot op het niveau van de statistische sector (wijk). Bovendien kan je benchmarken met de andere centrumsteden, de provincie, het gewest ...

Kortrijk in Cijfers

Provincies in Cijfers

De Provincies in Cijfers is heel gelijkaardig aan Kortrijk in Cijfers. Hier kan je gegevens opvragen van alle Vlaamse gemeenten en kan je Kortrijk of een andere gemeente eveneens benchmarken.

Provincies in Cijfers

Kortrijk Handelt

In het kader van de opmaak van Kortrijk Handelt, analyseerde de stad het detailhandelsapparaat in detail. De cijfers en analyse vind je in deel 2 van Kortrijk Handelt.

Kortrijk Handelt

Open Data

Stad Kortrijk en haar partners stellen open data ter beschikking van scholen, bedrijven, verenigingen, individueel geïnteresseerden om eigen toepassingen uit te werken of om er op een andere creatieve manier mee aan de slag te gaan. De beschikbare datasets vind je terug via www.kortrijk.be/opendata.

Open data Kortrijk

Feitenfiches

Sinds 2014 zijn er gemeentelijke feitenfiches over detailhandel beschikbaar. Deze resulteren uit de interprovinciale studie detailhandel. De feitenfiches bevatten een pak interessante data over detailhandel: naast o.m. demografische en tewerkstellingsgegevens, vind je vooral data over de detailhandelsvraag en het aanbod. 

De vraaggegevens zijn gebaseerd op de resultaten van een grootschalige bevraging bij meer dan 30.000 Vlaamse huishoudens, uitgevoerd in 2013. De aanbodgegevens zijn gebaseerd op de gegevens uit de Locatus database.

De feitenfiches per gemeente en provincie kan je raadplegen en downloaden via de site 'Detailhandel in Vlaanderen'.

Data Detailhandel in Vlaanderen

Cijfers voor en over Horeca

Ben je op zoek naar cijfers specifiek over de horeca? Guidea, het kenniscentrum voor toerisme en horeca, biedt Horeca in cijfers aan, een online database waar ze relevante cijfers voor jou verzamelden.  Je kan zelf tabellen en grafieken samenstellen of je kan gebruik maken van de handige overzichtsdocumenten met kerncijfers die ze voor jou samenstelden.

Horeca in cijfers

West-Vlaanderen Ontcijferd

“West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaal-economisch profiel van de provincie” brengt de recente sociaal-economische toestand van West-Vlaanderen in kaart. Kaarten, figuren en tabellen geven tendensen aan binnen verschillende thema's: demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding & indicatoren van economische activiteit.

West-Vlaanderen ontcijferd

STATBEL (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

Als officiële statistische instelling in ons land biedt Statbel een enorme waaier aan cijfers op vlak van economie, bevolking en demografie, arbeidsmarkt, armoede, landbouw, industrie, diensten, vastgoed, vervoer en verkeer, milieu, …

Deze cijfers zijn beschikbaar op het niveau van België, de gewesten, de provincies en de gemeenten, soms zelfs nog gedetailleerder, én binnen een Europese context.

STATBEL