Belastingen en retributies voor ondernemers

Stad Kortrijk heeft enkele belastings- en retributiereglementen. Een overzicht van deze reglementen vind je terug op deze pagina's. Je kan er snel terugvinden welke belastings- en retributiereglementen van toepassing zijn voor jouw onderneming.

Belastingreglementen

Tariefreglementen