Ruimte gevonden! En nu?

Je hebt een ruimte gevonden waar je jouw activiteiten kan uitbouwen. Voor je een handelshuurcontract of andere overeenkomst afsluit of je overgaat tot aankoop van het pand, doe je er goed aan je bij de stad te informeren. Kan jouw activiteit wel op die locatie? En zo ja: onder welke voorwaarden?

In heel wat gevallen zal het verkrijgen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige, milieu- en/of vergunning voor kleinhandelsactiviteiten) noodzakelijk zijn. Deze vergunningen zijn niet enkel noodzakelijk voor structurele bouwwerken, maar evengoed voor het wijzigen van de functie van een pand (wonen, handel, kantoor, horeca ...), het voorzien van een uithangbord of gevelbanner, het gebruik van bepaalde stoffen of vermogens, het uitbaten van een winkel met een oppervlakte van meer dan 400 m² ... 

Je kan je hierover steeds laten informeren bij het Team Bouwen, Milieu en Wonen.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning dien je in via het omgevingsloket.

De VLAREM-wegwijzer

De VLAREM-wegwijzer is een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig (omgevingsvergunning, luik milieu) is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

VLAREM-wegwijzer