Ruimte gevonden! En nu?

Je hebt een ruimte gevonden waar je jouw activiteiten kan uitbouwen. Voor je een handelshuurcontract of andere overeenkomst afsluit of je overgaat tot aankoop van het pand, doe je er goed aan je bij de stad te informeren. Kan jouw activiteit wel op die locatie? En zo ja: onder welke voorwaarden?

In heel wat gevallen zal het verkrijgen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige, milieu- en/of vergunning voor kleinhandelsactiviteiten) noodzakelijk zijn. Deze vergunningen zijn niet enkel noodzakelijk voor structurele bouwwerken, maar evengoed voor het wijzigen van de functie van een pand (wonen, handel, kantoor, horeca ...), het voorzien van een uithangbord of gevelbanner, het gebruik van bepaalde stoffen of vermogens, het uitbaten van een winkel met een oppervlakte van meer dan 400 m² ... 

Je kan je hierover steeds laten informeren bij het Team Bouwen, Milieu en Wonen.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning dien je in via het omgevingsloket.

Brandveiligheid in jouw zaak
Zorg steeds voor de brandveiligheid in jouw zaak en sluit de nodige verzekeringen af (oa brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid bij drank en ontploffing).
Omgevingsvergunning
Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig.

Hulp bij aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer u een relatief eenvoudig dossier tot omgevingsvergunning (zonder medewerking van architect) wenst in te dienen, dan kan u onderstaande folder raadplegen om alle stappen correct te doorlopen. Dit geldt voor werken op of rondom een gebouw. 

Folder snelinvoer omgevingsvergunning

De VLAREM-wegwijzer

De VLAREM-wegwijzer is een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig (omgevingsvergunning, luik milieu) is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

VLAREM-wegwijzer

Premies

Als je actief bent in één van de handelskerngebieden van de stad Kortrijk en je start er een nieuwe winkel of je renoveert er een gevel van een bestaand handelspand, kom je mogelijks in aanmerking voor de aantrekkingspremie of de gevelrenovatiepremie van de stad.

Aantrekkingspremie

Gevelrenovatiepremie