Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject dan moet je vanaf 1 augustus 2018 in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten gebeurt via het omgevingsloket.

De vergunning wordt verleend overeenkomstig de gewone en vereenvoudigde procedure, vermeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Kosten

Je betaalt voor de behandeling van het dossier een retributie.