Wijkteam Heule

 

Wijkteam Heule is er voor jou! In Wijkcentrum De Zevenkamer komen mensen uit de hele wijk samen. Verenigingen, comités en buurtbewoners krijgen hier hun plaats, samen met de professionals én de vele vrijwilligers.

Ons doel is het samenleven in de buurt zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken. Kwetsbare mensen geven we extra ondersteuning en aandacht. We kijken en luisteren naar wat er leeft in de buurt. We maken hierbij volop gebruik van de sterktes die in Heule aanwezig zijn. Je kan bij ons terecht voor dienstverlening, buurtacties, vrijwilligerswerk, groots activiteitenaanbod en ontmoeting.

Bij wie kan je terecht bij Wijkteam Heule?

  • Trui Vandenberghe, Centrumleider.
  • Hanne Demeersseman, Woonzorgverlener.
  • Mariela Verbeke, Ergotherapeute.
  • Kaat Vanackere en Nancy Seys, Onthaal.