Gratis afvalzakken (medische redenen)

Maak een afspraak

Omschrijving

Personen die leven met chronische incontinentie of chronische stoma kunnen jaarlijks van de stad Kortrijk 40 gratis restafvalzakken bekomen. Om recht te hebben op deze gratis restafvalzakken moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in onderhavig reglement.    
Onder bepaalde voorwaarden kan ook een premie verkregen worden, hier vind je de verdere info.

De gratis restafvalzakken kunnen afgehaald worden op het stadhuis (enkel op afspraak) of in de wijk- en ontmoetingscentra en dit tijdens de openingsuren.

Wijkcentra Ontmoetingscentra

Voorwaarden

  • Gedomicilieerd zijn in Kortrijk.
  • Niet verblijven in rust- en verzorgingstehuis.
  • Leven met chronische incontinentie of chronische stoma.

Aanvragen 

Hoe?

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier moet ondertekend en gedateerd worden door een geneesheer die bevestigt dat bij de aanvrager de vereiste medische pathologieën aanwezig zijn, met name chronische incontinentie of chronische stoma.

Voor het verkrijgen van de gratis restafvalzakken moet men bij de afhaling ervan een recent en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (maximaal drie (3) maanden oud), samen met de elektronische identiteitskaart van de aanvrager voorleggen.

Reglement

Reglement gratis huisvuilzakken

Afhaalpunten:

Binnenstad:
Het stadhuis en de wijkcentra De Zonnewijzer, Overleie, De Lange Munte, De Bildings. 

Bissegem:
- OC De Troubadour
- Wijkcentrum De Vlaskapelle

Marke:
- OC Marke
- Wijkcentrum ‘t Cirkant
 

Bellegem:
- OC De Wervel
- Wijkcentrum Bellegem

Rollegem:
- OC Rollegem

Heule:
- OC De Vonke
- Wijkcentrum De Zevenkamer
 

Aalbeke:
- OC Aalbeke
- Wijkcentrum De Weister

Kooigem:
- Bib Kooigem - Kastanjehuis

GEEN afhaalpunten:
Molenheem, De Condé, Groeningeheem, V-Tex en Venning