Ontwerp

Er werd een (voor)ontwerp opgemaakt voor het hele Stationsproject. Dit is het Masterplan (download Masterplan als pdf). Hieronder vind je een beschrijving van dat voorontwerp of Masterplan. Aan de hand van het Masterplan worden de definitieve ontwerpen gefaseerd opgemaakt. 

Autoluw stationsplein

De noordkant van het station wordt autoluw. Alle ruimte is er voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Uiteraard is er ook oog voor de bereikbaarheid van de panden. Waar nodig zal er doorgang zijn voor bewoners en handelaars om te laden en lossen.  

Eigentijds trein- en busstation

Er wordt een eigentijds trein- en busstation gebouwd dat inspeelt op de noden van alle gebruikers van het openbaar vervoer. In het station zelf worden alle functies gegroepeerd tot één open en transparant geheel. 

De treinperrons worden verhoogd en er worden liften en roltrappen voorzien vanuit het nieuwe station met wachtruimtes, handel en horeca. Het busstation wordt aangepast. In de Tolstraat halteren de bussen aan een langgerekt perron, parallel aan de treinperrons. Hierdoor wordt de overstap vlot, veilig en toegankelijk. De bussen met een bestemming ten noorden en westen van de stad (richting Kuurne, Heule, Bissegem) rijden weg via de Koning Albertstraat. Deze bussen zullen aanrijden via de busbaan op het plein in de Zandstraat. 

De bussen met een bestemming ten oosten van de stad (richting Harelbeke, Deerlijk, Lange Munte, Zwevegem) rijden weg via de Doornikselaan. Deze bussen zullen aanrijden via de Tacklaan en de nieuwe bustunnel. De bussen met een bestemming ten zuiden van de stad zullen halteren aan een nieuw langgerekt perron in de Minister Tacklaan aan de zijde van het station, ze zullen keren aan de nieuwe rotonde Panorama 

Fietstunnel en extra fietsenstallingen

Aan weerszijden van het station worden overdekte fietsenstallingen voorzien. De fietsenstallingen zullen onderling verbonden zijn. De capaciteit van de fietsenstallingen wordt verhoogd. Er komt ook een bewaakt gedeelte en ruimte voor bakfietsen en andere overmaatse fietsen  

Groene stationsbuurt en link met Hoog Kortrijk

Het station krijgt twee volwaardige toegangen. Zo worden beide zijden van de sporen terug met elkaar verbonden. De stationsomgeving wordt de motor van een nieuwe stedelijke dynamiek. Dit stadsdeel wordt omgevormd tot een levendige en aangename omgeving. Het maakt de link met Campus Kortrijk Weide door middel van een groene wandel en fietsas en met Hoog Kortrijk door middel van hoogwaardig openbaar vervoer. 

Groene boulevard en ondergrondse tunnel

De Zandstraat en Kluifrotonde wordt ondertunneld om doorgaand verkeer te scheiden van het bestemmingsverkeer. Voor voetgangers en fietsers met bestemming Panorama is er in deze tunnel een verhoogd voet- en fietspad voorzien (vergelijkbaar met het voet- en fietspad van de tunnel in de Doorniksewijk). Voor de voetgangers, fietsers en bussen met bestemming richting Burg. Lambrechtlaan wordt er een aparte tunnel gebouwd, aan de oostelijke zijde van de huidige tunnel tussen kruispunt Panorama en de kluifrotonde Appel, die bovenkomt op het verkeersluwe plein in de Zandstraat. Op het voormalig kruispunt Appel (Kluifrotonde) en de Zandstraat komt een boulevard en wordt maximale ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers.

Nieuwe ondergrondse parking

Leefbaarheid verhogen betekent ook ruimte maken en wagens ondergronds laten parkeren. Vandaar dat er in de stationsomgeving een moderne ondergrondse parking wordt gebouwd voor 900 wagens. Elektrisch laden zal mogelijk zijn.  

Verkeersafwikkeling omgeving Kluifrotonde

De Kluifrotonde verdwijnt en het kruispunt Appel wordt grotendeels samen met de Zandstraat een autoluw plein met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Het autoluw plein vormt een boulevard tussen het station en Campus Kortrijk Weide en biedt enkel ruimte voor de bus en het plaatselijk verkeer. 

Verkeer dat voordien vanaf kruispunt Panorama via de Zandstraat en de kluifrotonde Appel, richting Meensesteenweg reed, zal vanaf kruispunt Panorama een tunnel binnenrijden en terug boven komen in de Burgemeester Lambrechtlaan (voorbij de Magdalenastraat). Het autoverkeer dat vanaf Panorama naar het centrum wil via de H. Consciencestraat maakt gebruik van de rotonde aan de Blekersstraat. Ingaand bestemmingsverkeer zal vanaf de Condédreef via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Magdalenastraat gestuurd worden. Het autoverkeer  uit de H. Consciencestraat wordt sterk gereduceerd. Vanuit de Burgemeester Lambrechtlaan blijven alle bewegingen mogelijk: rechtdoor (via de tunnel) naar Panorama, linksaf naar de H. Consciencestraat en rechtsaf naar de Magdalenastraat. Vanuit de Magdalenastraat zal men in de toekomst zowel rechtdoor naar de H. Consciencestraat als linksaf naar de Burgemeester Lambrechtlaan kunnen rijden.  De rechtsafbeweging over het plein is voorbehouden voor plaatselijk verkeer en voor bussen die, komende van de Beheerstraat, richting station rijden. 

Inspraak