Ontwerp

Er werd een (voor)ontwerp opgemaakt voor het hele Stationsproject. Dit is het Masterplan (download Masterplan als pdf). Hieronder vind je een beschrijving van dat voorontwerp of Masterplan. Aan de hand van het Masterplan worden de definitieve ontwerpen gefaseerd opgemaakt. 

Autoluw stationsplein

De voorkant van het station wordt autoluw. Alle ruimte is er voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Uiteraard is er doorgang mogelijk voor bewoners en handelaars om te laden en te lossen.

Eigentijds trein- en busstation

Er wordt een eigentijds trein- en busstation gebouwd dat perfect inspeelt op de noden van alle gebruiker van het openbaar vervoer. In het station zelf worden alle functies gegroepeerd tot één open en transparant geheel.

De treinperrons worden verhoogd en er worden liften en roltrappen voorzien naar het nieuwe stationsplatform (wachtruimtes, handel en horeca). Het busstation wordt aangepast. De bestaande situatie aan de Tolstraat wijzigt door de bussen aan een langgerekt perron te laten halteren, parallel aan de treinperrons. Hierdoor wordt de overstap vlot, veilig en toegankelijk. De bussen met bestemming noordwesten van de stad (richting Heule, Marke, Bissegem) rijden weg via het Conservatoriumplein. De bussen met bestemming noordoosten (richting Harelbeke-Zwevegem) van de stad rijden weg via de Doornikselaan. De bussen met bestemming zuiden van de stad zullen halteren aan nieuwe haltes in de Minister Tacklaan. Aan beide zijden van het station wordt een zoen- en vroem-zone voorzien en een taxistandplaats.

Fietstunnel en extra fietsenstallingen

Aan weerszijden van het station worden nieuwe bewaakte fietsenstallingen voorzien (1000) waardoor er in totaal 2300 plaatsen zullen zijn. Beide fietsenstallingen worden verbonden via de bestaande onderdoorgang die wordt omgevormd tot fietstunnel.

Groene stationsbuurt en link met Hoog Kortrijk

Het station krijgt twee toegangen. Zo worden beide zijden van de sporen terug met elkaar verbonden. De stationsomgeving wordt de motor van een nieuwe stedelijke dynamiek. Dit stadsdeel wordt omgevormd tot een levendige en aangename omgeving. Het maakt de link maakt met Campus Kortrijk Weide door middel van een groene boulevard en met Hoog Kortrijk door middel van hoogwaardig openbaar vervoer.

Groene boulevard en ondergrondse tunnel

De Zandstraat en Kluifrotonde wordt ondertunneld om doorgaand verkeer te scheiden van het bestemmingsverkeer.Voor voetgangers en fietsers met bestemming Panorama is er in deze tunnel een verhoogd voet- en fietspad voorzien (vergelijkbaar met het voet- en fietspad van de tunnel in de Doorniksewijk). Voor de voetgangers, fietsers en bussen met bestemming richting Burg. Lambrechtlaan wordt er een aparte tunnel gebouwd, aan de oostelijke zijde van de huidige  tunnel tussen kruispunt Panorama en de kluifrotonde Appel, die bovenkomt op het verkeersluwe plein in de Zandstraat. Op het voormalig kruispunt Appel (Kluifrotonde) en de Zandstraat komt een groene boulevard en wordt maximale ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers.

Nieuwe ondergrondse parking

Leefbaarheid verhogen betekent ook ruimte maken en wagens ondergronds laten parkeren. Vandaar dat er in de stationsomgeving een ondergrondse parking wordt gebouwd voor 900 wagens.

Verkeersafwikkeling omgeving Kluifrotonde

De Kluifrotonde verdwijnt en het kruispunt Appel wordt grotendeels samen met de Zandstraat een autoluw plein met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Een groene boulevard tussen het station en Campus Kortrijk Weide, een gebied dat binnenkort ook volop ontwikkeld wordt. Uiteraard wordt ook hier de nodige ruimte voorzien voor bewoners en ‘kortparkeren’ voor de handelszaken en horeca in de omgeving.

Verkeer dat momenteel vanaf kruispunt Panorama via de Zandstraat en de kluifrotonde Appel richting Meensesteenweg rijdt, zal vanaf kruispunt Panorama een tunnel binnenrijden en terug boven komen in de Burgemeester Lambrechtlaan (voorbij de Magdalenastraat). Het autoverkeer dat vanaf Panorama naar het centrum wil via de H. Consciencestraat maakt gebruik van de rotonde aan de Blekersstraat. Ingaand bestemmingsverkeer zal vanaf de Condédreef via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Magdalenastraat gestuurd worden. Er zal geen autoverkeer meer uit de H. Consciencestraat komen, behalve de weinige auto’s uit de Beheerstraat en de bussen. Vanuit de Burgemeester Lambrechtlaan blijven alle bewegingen mogelijk:rechtdoor (via de tunnel) naar Panorama, linksaf naar de H. Consciencestraat en rechtsaf naar de Magdalenastraat. Vanuit de Magdalenastraat zal men in de toekomst zowel rechtdoor naar de H. Consciencestraat als linksaf naar de Burgemeester Lambrechtlaan kunnen rijden. De rechtsafweging naar de Zandstraat wordt voorbehouden voor plaatselijk verkeer. In de Zandstraat komt er een vrije busbaan voor de inkomende bussen die via de Beheerstraat en Zandstraat naar het station rijden.

Inspraak