Ontwerp

Groene stationsbuurt met link naar Hoog Kortrijk 

De noordkant van het station en het kruispunt Appel worden autoluw met alle ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Uiteraard is er oog voor de bereikbaarheid van de panden. Waar nodig zal er doorgang zijn voor bewoners naar garages en handelaars om te laden en lossen. 

Dit maakt de link met Hoog Kortrijk door middel van hoogwaardig openbaar vervoer. 

Het autoluwe plein vormt een groene boulevard tussen het station en Campus Kortrijk Weide, de Appeltuin.

Eigentijds trein- en busstation 

We bouwen een eigentijds trein- en busstation dat inspeelt op de noden van alle gebruikers van het openbaar vervoer. In het station zelf groeperen we alle functies tot één open en transparant geheel. Het station krijgt twee volwaardige toegangen. We verbinden beide toegangen tot het station met elkaar. 

We verhogen de treinperrons en voorzien liften en roltrappen. In het nieuwe station komen wachtruimtes in combinatie met een ‘Travel Center, handel en horeca. 

We passen ook het busstation aan. Aan de voorkant van het station komt een langgerekt perron over de volledige lengte van het eerste treinspoorperron. Hierdoor wordt de overstap vlot, veilig en toegankelijk

Er zullen dus ook bussen staan in de Doornikselaan. Ook aan de Minister Tacklaan komt een nieuw langgerekt perron. 

Fietstunnel en extra fietsenstallingen 

Aan weerszijden van het station voorzien we overdekte fietsenstallingen. De fietsenstallingen zullen onderling verbonden zijn en de capaciteit verhoogt. Er komt ook een bewaakt gedeelte en ruimte voor bakfietsen en andere buitenmaatse fietsen.   

Ondergrondse tunnel en parking 

Om doorgaand verkeer te scheiden van bestemmingsverkeer, legden we een tunnel aan tussen Rotonde Panorama en de Burgemeester Lambrechtlaan (voorbij de Magdalenastraat). Leefbaarheid verhogen betekent ook ruimte creëren en wagens ondergronds laten parkeren. De tunnel is ook de ingang van deze ondergrondse parking voor 900 wagens. 

Download het masterplan