Het gebied rond de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg tussen het station en 't Hoge is in volle ontwikkeling. Dit gebied heeft een groot potentieel om een vernieuwend stadsdeel te worden met een grote aantrekkingskracht. De opwaardering van het openbaar vervoer tot een hoogwaardige as met een trambus versterkt de aantrekkingskracht.  

Om de hoogwaardige openbaarvervoersas te realiseren, moeten nog een aantal keuzes worden gemaakt. We betrekken de bevolking graag bij het verdere beslissingsproces rond de circulatie in de omliggende wijken en de verfijning van het ontwerp van de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg. 

Bepaalde aspecten zoals het tracé en de hoeveelheid van de haltes werden vastgelegd bij eerdere studies. Andere aspecten zoals de precieze locatie van de haltes, de plaats en aard van de parkeerplaatsen en het al dan niet voorzien van bomen liggen nog niet vast en zullen worden verfijnd in het ontwerp.  

Hieronder vind je de info die momenteel beschikbaar is over de realisatie van dit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). 

Vaak gestelde vragen over HOV

Download de doorstromingsstudie (pdf - 18MB)

Download de Maatschappelijke KostenBatenAnalyse Hoog-Kortrijk (pdf - 1,9MB)

Noord-Zuid-as Kortrijk

Persartikelen over het HOV

Heb je een vraag? Mail ons!