Uitbatingvergunning kamerwoning

Maak een afspraak

Omschrijving

Deze vergunning is vereist voor het uitbaten van een kamerwoning (logementshuis, studentenhuis of B&B-huis) en is persoonsgebonden, en is 10 jaar geldig.

Aanvragen

Wie?
De uitbater van een kamerwoning.

Wanneer?
Voor het verhuren van een kamerwoning.

Hoe?
Je richt een aangetekende brief aan de burgemeester of je geeft de aanvraag, tegen ontvangstbewijs, af bij de balie Bouwen Milieu Wonen in het stadhuis.

Wat meebrengen?

  • een inplantingsplan, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en minimum 3 verschillende foto's, in tweevoud,
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de uitbater (dat niet ouder is dan 1 maand),
  • een ondertekende verklaring van de aanvrager, waaruit blijkt dat de stadsdiensten de kamerwoning steeds mogen controleren om na te gaan of deze in overeenstemming blijft met de normen aangaande woonkwaliteit en brandveiligheid,
  • het conformiteitsattest of het attest dat bevestigt dat de kamerwoning de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de stad Kortrijk respecteert,
  • het brandattest, afgeleverd door de Brandweer.

Wetgeving

Politieverordening

Hier lees je alles over kamerwoningen.
Ook voor het vernieuwen van je uitbatingsvergunning en voor het krijgen van een klassificatie (één, twee of drie sterren) kan je daar terecht.

 

 

Kosten

Voor een uitbatingsvergunning betaal je een retributie.