Uittreksel uit het strafregister

Klik en regel snel

Omschrijving

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon staan. 

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen opgetekend in het strafregister.

Er zijn 3 modellen:

  • Model 1 (art. 595)
    Model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen als je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden. Bijvoorbeeld veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen.
  • Model 2 (art. 596.2) heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt? Laat dan het typeformulier van de FOD Justitie invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.
Typeformulier uittreksel

Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen? Duid dan het gewenste model aan op het typeformulier. Geef dit aan de persoon die het uittreksel uit het strafregister moet aanvragen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel, vind je op de website van de FOD Justitie.

Aanvraag

Wie?
Je hoofdverblijfplaats is Kortrijk.

Wanneer?

Ga naar het thuisloket

Hoe?
Klik en regel snel

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.