Uittreksel uit het strafregister

Klik en regel snel

Omschrijving

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. (vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister.

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 595)
    Model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  • Model 2 (art. 596.2) heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.
Typeformulier uittreksel

Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het  typeformulier, en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de stad.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Aanvraag

Wie?
Iedereen die in Kortrijk woont (ingeschreven staat)

Wanneer?
Aanvragen via het thuisloket.

Ga naar het thuisloket

Hoe?
Maak gebruik van de knop 'Klik en regel snel' bovenaan deze pagina

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.