Politiereglement

Het stadsbestuur heeft de taak zijn inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie en in te staan voor de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust.

Afspraken zijn door het stadsbestuur opgenomen in een algemeen politiereglement of algemene politieverordening.

Politieverordening

Je leest er alles over in de meest recente versie:  algemeen politiereglement en in de bijzondere politieverordening

Bijlagen

De bijlagen bij de algemene politieverordening vind je in het volgend pdf-bestand (3,2 MB):  Bijlagen bij de Algemene Politieverordening van de Stad Kortrijk_maart2018.pdf

ingekleurde foorpleinen 2018.pdf

De terrassenplannen horende bij het nieuw terrasreglement vind je in de volgende pdf-bestanden:

20170317_terrassenplan_houtmarkt.pdf

20170317_terrassenplan_sint-amandsplein-diksmuidekaai.pdf

20170317_terrassenplan_veemarkt.pdf

20170327_terrassenplan_winkelwandel.pdf

GAS

Inbreuken op het politiereglement kunnen via een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) gesanctioneerd worden.

Stilstaan en parkeren

Sinds 1 januari 2015 werden ook een aantal inbreuken op stilstaan en parkeren opgenomen binnen GAS. Deze kan je terugvinden in de Bijzondere Politieverordening:

bijzondere_politieverordening_betreffende_inbreuken_op_het_stilstaan_en_parkeren.pdf