Conformiteitattest

Omschrijving

Als je als verhuurder wil nagaan of de woning of de kamer die je verhuurt, voldoet aan de huidige woonkwaliteitsnormen, kan je een conformiteitonderzoek aanvragen.

Als de woning/kamer conform is aan de geldende normen, legt de stad dit vast in een officiële verklaring. Dit is het conformiteitattest. Het conformiteitattest is 10 jaar geldig en is gebouwgebonden.

Als evenwel uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, dan betaal je hier als eigenaar een boete voor, tenzij je onmiddellijk de nodige herstellingen aan de woning/kamer uitvoert.

Aanvragen

Wie?
Iedere eigenaar of verhuurder van een woning of kamer.

Wanneer?
Verplicht aanvragen bij het verhuren van kamers en bij opheffing van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, dit zowel voor kamers als woningen.

Hoe?
Je gebruikt het aanvraagformulier conformiteitattest en je voegt de plannen toe van de woning met vermelding van de bestemming en afmetingen van alle lokalen.
Je verstuurt alle documenten aangetekend of geeft ze af tegen ontvangstbewijs aan de balie Bouwen Milieu Wonen in het stadhuis.

Maak een afspraak

Wat meebrengen?

  • plannen van de woning
  • afmetingen van alle lokalen
  • eventueel foto's
  • eventueel recente keuringen van gas en elektriciteit

Kosten

Je betaalt voor een conformiteitsattest een retributie.

Wetgeving

De wetgeving waarop het kwaliteitsonderzoek voor een woning en/of een kamerwoning is gebaseerd, vind je hier (Boek 3 Kwaliteitsbewaking).

Alle info rond de woningkwaliteitsnormen en het conformiteitsonderzoek kan u vinden op de website van Won-Vlaanderen. Met een link naar deze pagina:  

https://www.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen