Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daarom zetten we in op een actief beleid rond woningkwaliteit. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit en veilig zijn, ze moet ook aangepast zijn aan de bewoners.

De Vlaamse Overheid legt een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit op, die noemen we de woningkwaliteitsnormen.

Dat doen we op verschillende manieren. Door slechte woonomstandigheden op te sporen tijdens woningonderzoeken en door conformiteitsattesten af te leveren voor woningen die wel aan alle minimale normen voldoen.

Voor het uitbaten van een kamerwoning hanteert de stad een verplichte uitbatingsvergunning waarin niet alleen de minimale kwaliteitsnormen, maar ook op brandveiligheid wordt gecontroleerd.